Vijest

Oslobođeni za promet oružjem u inostranstvo tužio Bosnu i Hercegovinu

22. Novembra 2023.15:52
Edin Mehmedika, kojeg je Apelaciono vijeće Državnog suda oslobodilo optužbe za neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene iz Bosne i Hercegovine u zemlje Zapadne Evrope, tužio je BiH za naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Edin Mehmedika i ostali u sudnici. Foto: Sud BiH

Mehmedikin punomoćnik Aldin Lejlić je kazao kako ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva, koji je, prema njemu, u cijelosti zakonom osnovan.

Zastupnica Pravobranilaštva BiH Nađa Hozić je istakla činjenicu da je pritvor tužitelju bio određen jer je privremeno radio u inostranstvu, u Švicarskoj, a kako se navodi u izreci oslobađajuće presude. Navela je da je određivanje pritvora u skladu sa zakonom, a što se kasnije pokazalo neosnovanim.

Punomoćnik Lejlić je naveo kako odgovor na tužbu smatra neosnovanim.

“Zajedno s njim je lišen slobode i državljanin BiH koji nema nikakvo boravište niti prebivalište van BiH, pa je opet lišen slobode, premda nije ni on to tražio, tako da je argument koji se odnosi na postojanje okolnosti neutemeljen i apsurdan jer bi to značilo diskriminaciju i stranih državljana koji uopšte nemaju prebivalište u BiH”, naveo je Lejlić, punomoćnik tužitelja.

On je na pripremnom ročištu predložio materijalne dokaze, među kojima je oslobađajuća presuda iz januara 2022., zapisnik o lišenju slobode, nekoliko rješenja i potvrda od Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kao i saslušanje tužitelja Mehmedike na okolnost iz tužbe te vještačenja po vještacima medicinske i saobraćajne struke.

Lejlić je predložio medicinsko vještačenje Mehmedike tokom trajanja pritvora od 19. januara do 23. augusta 2021. te vještačenje na okolnost utvrđivanja visine štete na automobilu koja je nastala tokom deponovanja vozila, koje se nalazilo na parkingu SIPA-e od dana hapšenja pa do 11. marta 2022. godine. Prema njegovim riječima, Mehmedika je pretrpio povredu ugleda i časti, a što traje i dan-danas.

“Tužena se ne protivi dokazima, osim kad je u pitanju materijalna šteta, jer tuženoj nisu dostavljeni dokazi o vlasništvu vozila niti o stanju vozila prije oduzimanja po naredbi Tužilaštva BiH”, kazala je zastupnica Hozić, na šta je punomoćnik Lejlić dodao da je vozilo oduzeto i vraćeno tužitelju, za šta smatra da je dovoljna potvrda o vlasništvu.

Zajedno s Mehmedikom, oslobođeni su i Haris Špago, Rifet Berković i Asmir Mezetović. Tada je predsjedavajući Apelacionog vijeća Hilmo Vučinić, između ostalog, naveo kako su oslobođeni u nedostatku dovoljno dokaza.

Glavno ročište će biti održano 14. februara.

Aida Trepanić