Suđenje

Hadžić i ostali: Akcija na Čemerno obavljena u tajnosti

16. Novembra 2023.14:18
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je akcija u selu Čemerno kod Ilijaša bila obavljena u tajnosti, a da je, prema naknadnim izvještajima, vodio optuženi Džemal Hadžić.
Džemal Hadžić. Foto: BIRN BiH

Svjedok Šefket Hrustanović rekao je da je u proljeće 1992. bio pomoćnik komandanta u Štabu Teritorijalne odbrane (TO) u Brezi, a da je komandant bio optuženi Nehru Ganić.

Kazao je da su od 2. maja intenzivirani sukobi i da je Breza granatirana sa više položaja, uključujući Čemersku planinu.

“Pogođeni su bolnica, obdanište”, rekao je Hrustanović.

U Brezi je, kazao je, bio smješten i Štab TO-a Ilijaš, koji je organizovao odbranu na granici svoje opštine.

Objasnio je strukturu TO-a Breza, navodeći da je na čelo Odreda “Sretno” bio postavljen Džemal Hadžić i da je ova jedinica tada premještena na Vlahinje. Dodao je da je u ispomoć došlo od 180 do 200 boraca iz Kaknja, koji su takođe bili na Vlahinjama.

Prema njegovim riječima, ta jedinica je bila pod komandom Odreda i mogla je biti upotrijebljena na području Breze, a za djelovanje izvan opštine bilo je potrebno odobrenje više komande.

Tužioca Vladimira Simovića interesovalo je ko je bio nadležan u slučaju činjenja ratnih zločina, na šta je svjedok rekao da bi pomoćnik komandanta za bezbjednost trebalo da podnese izvještaj.

“U tom trenutku nismo imali saznanja o ratnim zločinima”, kazao je Hrustanović, dodavši da o tome nisu ni razmišljali usljed granatiranja i stalnih dejstava.

Rekao je da nije bio upoznat sa planovima za akciju na Čemerno, ali da je bilo logično da se razmišljalo o rješavanju tog problema. Naveo je da je akcija izvedena u tajnosti, a da su kasnije dobili izvještaje da je uništeno 30 vojnika i haubice.

“Akciju je, prema izvještajima, vodio Džemal Hadžić”, kazao je Hrustanović.

Odbrana Hadžića nije imala pitanja za svjedoka, ali je na navod da je Hadžić vodio akciju prigovorila kao na netačan.

Za učešće u napadu na Čemerno optuženi su bivši pripadnici Teritorijalne odbrane te aktivnog i rezervnog sastava policije – osim Hadžića su optuženi Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija te Nehru Ganić. Prema optužnici, oni su 10. juna 1992. napali Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Na pitanja Odbrane Ganića, Hrustanović je odgovorio da je TO Ilijaš komandovao svojim ljudstvom bez obzira što su bili smješteni u Brezi te da su bili dužni podnijeti izvještaj o eventualnim ratnim zločinima.

On je braniocu Senadu Pizoviću potvrdio da je Štab TO-a Breza mogao izdavati naredbe samo za svoju zonu. Govorio je i o ulozi regionalnih i republičkog štaba.

Na sugestiju Pizovića da su u Čemernom i civili bili osposobljeni za haubice, Hrustanović je rekao da su imali podatke o obuci stanovništva u nedostatku ljudstva.

Suđenje se nastavlja 23. novembra.

Marija Taušan