Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Čuo da je zatvorenik podlegao u Huremima

13. Novembra 2023.13:13
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je čuo da je jedan zarobljenik podlegao u zatvoru u Huremima, na području Višegrada.
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Hasib Ibišagić kazao je da je bio angažovan u kuhinji u kući Nedžiba Hurema, u kojoj je bio i zatvor. Naveo je da su u zatvoru bila četvorica zarobljenika.

“Dolazili su kod mene na hranu… Dolazili su u pratnji policajca”, rekao je Ibišagić.

Nakon podsjećanja na iskaz iz istrage, potvrdio je da je čuo da je jedan zarobljenik podlegao u zatvoru. Kazao je da je čuo da je on iz Zenice i da je došao “da bi ovdje silovao, ubijao”.

Svjedok je rekao da je poznavao Ćamila Ramića i Emila Kosa, te da je kod kuće svako jutro bilo postrojavanje i čitanje zapovijesti.

Tužiteljica Marijana Čobović podsjetila ga je da je u istrazi naveo da su na postrojavanju Vojne policije bili Ramić i Kos, a povremeno i komandant Ahmed Sejdić, koga je čuo kako govori da ne smiju tući zarobljenike.

Ibišagić je potvrdio da je to tačno, ali da je to vidio jednom ili dva puta. Kazao je da je Ramić bio glavni za Vojnu policiju, a kasnije je izjavio da ne zna da li su vojni policajci čuvali zarobljenike jer nisu imali oznake.

Negirao je da nije u istrazi naveo imena vojnih policajaca iz Hurema, a rekao je da nije poznavao te momke, niti zna ko je kome naređivao.

“Otkud sam ja znao kao obični kuhar”, kazao je Ibišagić.

Na pitanja braniteljice Nine Karačić Brković, svjedok je rekao da nije bio upoznat s vojnom strukturom. Složio se da je kazao da je Ramić bio glavni, jer ga je dva puta vidio pored Sejdića.

Ramić je optužen s Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni 1995. na području Rogatice i Goražda.

Svjedok Zulfo Džano rekao je da je bio angažovan kao stražar u zatvoru u Goraždu gdje su bili zarobljenici srpske nacionalnosti.

Za Himzu Selimovića je naveo da je bio glavni i da je dolazio i raspitivao se o zarobljenicima i da li je sve uredu.

“Nama je upravnik rekao ‘slušajte njega’”, kazao je svjedok.

Odbrani je rekao da Selimovića poznaje kao časnog i poštenog, a da nije bilo situacije da mu on nešto naredi.

Na pitanje Selimovića da li zna da je on prije postavljenja za pomoćnika komandanta za bezbjednost u julu 1993. bio u komisiji za razmjenu i da je tim povodom dolazio u zatvor, Džano je kazao da se ne bi mogao o tome izjasniti.

Braniteljici Sabini Mehić je potvrdio da su samo stražari imali ključeve od zatvora i da tu nisu mogli ulaziti vojni policajci.

Suđenje se nastavlja 27. novembra.

Marija Taušan