Suđenje

Žarić i ostali: Potpisivanje ugovora o izvođenju radova za izgradnju trafostanice

25. Oktobra 2023.16:29
Svjedok Odbrane optuženog Aleksandra Šukala, koji je sa još četiri osobe optužen za zloupotrebe položaja kojima je kompaniji “Elektroprijenos – Elektroprenos BiH” Banja Luka nanesena šteta u iznosu od skoro pola miliona konvertibilnih maraka, izjavio je da je bio jedan od potpisnika ugovora o izvođenju radova za izgradnju trafostanice Šipovo, dok su za praćenje realizacije ugovora bile zadužene nadležne direkcije i operativno područje.
Advokat Davor Šilić, optuženi Mila Bule i Mato Žarić. Foto: BIRN BiH

Cvjetko Žepinić je ispričao da od 2015. godine radi kao izvršni direktor za rad i održavanje u “Elektroprenosu” BiH. Rekao je i da je bio član Uprave “Elektroprenosa”. Naveo je da je kao izvršni direktor imao odnose prema operativnim područjima Banja Luka, s kojima je komunicirao.

Na upit braniteljice Jasminke Jovišević, potvrdio je da je sa generalnim direktorom Matom Žarićem potpisao ugovor o izvođenju radova za izgradnju trafostanice Šipovo. Pojasnio je da je za provođenje ugovora bio nadležan izvođač, dok su za praćenje realizacije bile zadužene nadležne direkcije i operativno područje.

Odgovarajući na nekoliko hipotetičkih pitanja, Žepinić je objasnio da, kada dođe do provođenja ugovora te se pojave problemi poput neizvršavanja ugovora u određenom roku, izvođač radova pismeno podnosi zahtjev za produženje roka, te se donosi eventualna odluka o produženju.

“Odluka je u pisanoj formi, pravi je Direkcija za pravne poslove i dostavlja se izvođaču radova“, naveo je Žepinić, te dodao da Direkciji za pravne poslove negativno mišljenje dostavlja nadležna direkcija, dok se odluka da se rok ne produžava dostavlja izvođaču i operativnom području koje to prati.

U unakrsnom ispitivanju, svjedok je izjavio da su potpisnici ugovora bili “Elektroprenos“ te konzorcijum od više firmi, čiji je nosilac bila “Elektroobnova“. Dodao je da nakon potpisa ugovora nije učestvovao u daljnjoj realizaciji. Negirao je da je nadležnost njegovog resora pravna ili finansijska.

Na pitanja Odbrana, Žepinić je potvrdio da su operativna područja pod njegovom ingerencijom, te da je on bio jedan od potpisnika jer je tako odlučio Upravni odbor. Naveo je i da se u određenim slučajevima obračunava ugovorna kazna, ali mora biti ispunjeno nekoliko uslova kao što je neopravdano kašnjenje. Dodao je kako se u okviru njegove direkcije dešavalo da se obračunavaju penali.

Mato Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević su optuženi da su u periodu od aprila 2015. do augusta 2018. postupali u namjeri da pravnom licu “Elektroobnova” pribave imovinsku korist – iskorištavanjem, prekoračenjem ovlasti te nevršenjem svojih službenih ovlaštenja.

Žarić je, u svojstvu generalnog direktora “Elektroprenosa BiH”, propustio u skladu s ugovorom iz obračuna naplatiti ugovorenu kaznu, Malešević obračunati ugovornu kaznu, a Manojlović navedeno potraživanje evidentirati u dnevniku radova i dostaviti na daljnje postupanje i naplatu.

Šukalo je optužen da je, u svojstvu rukovodioca, propustio izvršnom direktoru za finansije ukazati na neizvršenje ugovornih obaveza, a Bule se tereti da je propustila ukazati generalnom direktoru na kašnjenje i mogućnost aktiviranja bankovne garancije.

Nastavak suđenja je 15. novembra.

Aida Trepanić