Vijest

Usvojena inicijativa za prolongiranje primjene novog Zakona o VSTV-u

18. Oktobra 2023.14:35
Prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) usvojen je, kao početni dokument, Akcioni plan za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, s prijedlogom da se uputi inicijativa da se prolongira njegova primjena zbog potencijalne suspenzije imenovanja.
Sjednica VSTV-a BiH. Foto: BIRN BiH

Tokom predstavljanja Akcionog plana za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, rečeno je da on sadrži tabelarni prikaz spornih pitanja o kojima članovi Vijeća trebaju zauzeti stav, te da se preduzmu koraci ako bi se na optimalan način implementirao Zakon. 

Iz Odjela za pravna pitanja su naveli da je prvi problem na kojem je potrebno raditi pitanje sistematizacije, odnosno da se uspostavi odjel za izvještaje. Kako je navedeno, od 23. decembra sva imenovanja će biti suspendovana, zbog dodatnih provjera. Ove provjere provodi odjel za izvještaje, koji nije uspostavljen, imajući u vidu činjenicu da je neophodno usvojiti sistematizaciju.

Novi zakon o VSTV-u, kako je predviđeno, stupa na snagu 23. decembra.

Detektor je pisao o tome da rok od 90 dana neće biti dovoljan Vijeću da počne primjenjivati nove ovlasti u provjeri imovinskih kartona sudija i tužilaca, što bi od decembra moglo ugroziti nova imenovanja u pravosuđu.

Jedan od problema na koji je ukazano Akcionim planom jeste i činjenica da je novim zakonom propisano da postoji mogućnost da se odluke o imenovanjima propituju u upravnim sporovima pred Sudom BiH, što dodatno usložnjava proceduru imenovanja.

Mustafa Šabić, član Vijeća, kazao je da bi se svi trebali angažovati i mimo radnog vremena kako bi se završila imenovanja prije 23. decembra i da se stave na raspolaganje. On je ukazao i da upravni sporovi imaju tri vanredna pravna lijeka, a predložio je usvojanje prijedloga da se prolongira primjena Zakona.

“Ovome problemu moramo naći rješenje, imamo Zakon i Poslovnik. Puno stvari je uređeno Poslovnikom. Sve se može Poslovnikom riješiti samo treba imati pravne mašte kako se to sve može napraviti”, rekao je Davor Martinović.

Sjednici je prisustvovala i glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić Nadarević koja je rekla da Akcioni plan nije dostavljen Uredu disciplinskog tužioca, te da opet postoji problem u komunikaciji. Pozvala je Vijeće da usvoji zaključak da se Ured ne isključuje kod ovakvih stvari.

Članovi Vijeća su usvojili Akcioni plan, kao početni dokument, s prijedlogom da se uputi inicijativa predlagaču Zakona da se njegova primjena prolongira, posebno u odnosu koji se tiče imenovanja.

Predsjednik Vijeća Halil Lagumdžija je kazao da je na sjednici Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina upućena inicijativa Vijeću ministara da se njen rok produži na dodatne dvije godine.

Revidiranom strategijom je rok za završavanje svih predmeta ratnih zločina bio 2023. godina. Detektor je ranije izvještavao kako ovaj rok neće biti ispoštovan.

Lagumdžija je rekao da garancije ne postoje kada je riječ o završavanju svih predmeta ratnih zločina, te se zalaže za to da određeni rokovi postoje i da budu objektivniji.

“Ovaj rok je bio nerealno postavljen iz dva razloga – u odnosu na period kad je predlagano pa do usvajanja strategije se kasnilo par godina. Drugo, Nadzorno tijelo je formirano tek negdje na proljeće, nismo mogli raditi svoj dio posla, a VSTV je u dijelu koji može vršio supstituciju Nadzornog tijela na traženje OSCE-a i međunarodnih partnera”, rekao je Lagumdžija za Detektor.

Jedan dio tačke dnevnog reda gdje je Lagumdžija iznosio informacije o svojim aktivnostima, bio je zatvoren za javnost. Kasnije, u izjavi za medije, on je rekao da je od Odjela za pravna pitanja tražio informaciju o slučaju direktora Sekretarijata Admira Suljagića te da je s tim informisao nadležno tužilaštvo.

“Nadležni organ mora to staviti na radar i odlučiti, a kad je u pitanju disciplinska odgovornost, donijeli smo zaključak da ne podnosimo zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka Agenciji za državnu službu jer je evidentno – od momenta kad su te radnje koje bi eventulno činile obilježja prekršaja pa do ovoga momenta –prošlo više od dva puta potrebnog roka za nastupanja apsolutne zastare. Dakle, taj postupak, kad bi ga pokrenuli, morao bi neminovno završiti obustavom”, rekao je Lagumdžija, govoreći o detaljima sa zatvorenog dijela sjednice.

Detektor je ranije objavio da je Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Suljagića, nakon što je Lagumdžija poslao informaciju o medijskim izvještajima u kojima se navodi da je Suljagić pogodovao osuđenicima te uticao na imenovanja sudija.

Emina Dizdarević Tahmiščija