Suđenje

Iznesene žalbe na prvostepenu presudu Amiru Zukiću i ostalima

29. Septembra 2023.15:45
Tužilaštvo Kantona Sarajevo i Odbrane su u sarajevskom Kantonalnom sudu izložili žalbe na presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić, Esed Džananović, Ramiz Karavdić i Senad Trako nepravomoćno osuđeni za primanje dara i nezakonito posredovanje prilikom zapošljavanja, a Asim Sarajlić i Nedžad Trako oslobođeni.
Amir Zukić. Foto: BIRN BiH

Tužiteljica Ena Bahtijarević Alagić rekla je kako u cijelosti ostaju kod uložene žalbe, kao i kod odgovora na izjavljene žalbe branitelja.

Odbrana Zukića je pojasnila da ono što je navedeno u pojedinim tačkama presude nije krivično djelo, te kako su se neki dokazi promijenili, što u presudi nije uzeto u razmatranje. Braniteljica Senka Nožica kazala je kako u izreci presude nije opisano krivično djelo u pokušaju, jer nije započeta nikakva radnja, što je neophodno za izvršenje ovog krivičnog djela.

“Nije učinjena nijedna radnja, kako to i Sud utvrđuje, lice koje je trebalo biti zaposleno odustalo je od eventualnog zaposlenja i nije nikome dalo ni novac, niti posredovalo direktno ni na koji način sa našim branjenicima”, dodala je Nožica.

Pojasnila je i da se Sud u presudi indirektno pozivao na jedan dokaz koji je ranije ocijenio nezakonitim, kao i da smatraju da je presudom Sud počinio prekoračenje optužbe “dopisivanjem svijesti učinioca”. Dodala je i kako je Sud sva obrazloženja krivičnog djela Zukića utvrdio “isključivo na osnovu nekonfrontiranog iskaza Eseda Džananovića”.

Nožica je dodala da Tužilaštvo nije navelo službenu radnju na koju je navodno Zukić utjecao i da ne nudi bilo kakav dokaz o izvršenju djela, a osporila je i tužilačku žalbu o proglašenju pretresa mobitela nezakonitim dokazom, jer pretresu nije prisustvovao optuženi.

Zukićeva Odbrana je u žalbi navela i da je počinjena višestruka, gruba povreda brojnih prava njihovog branjenika zagarantiranih Konvencijom o ljudskim pravima, među kojima su pravo na žalbu kada se pozvao na imunitet, pravo na pravično suđenje, poštivanje obiteljskog i privatnog života i druga.

Senad Pizović, branilac Senada Trake, kazao je kako je u žalbi ukazivao na povrede krivičnog zakona, uz dodatak da, umjesto oslobađajuće presude, Sud njegovog branjenika “pravnom gimnastikom osuđuje za pomaganje”. Pojasnio je i kako smatraju da je prvostepenom presudom prekoračena optužnica, a ukazano je i na nezakonitost dokaza u vidu davanja imuniteta svjedocima.

“Prvostepeni sud, smatram, nije cijenio svaki dokaz pojedinačno o međusobnoj povezanosti, te je povrijedio pretpostavku nevinosti”, pojasnio je Pizović.

Karavdićev branilac Sanjin Bandović rekao je kako je ukazano na nezakonitost nekih dokaza, procesne odluke suda i prigovore na pretrese optuženih, zbog problema s naredbama za pretrese u odnosu na teritorijalne nadležnosti između različitih kantona. Dodatno, branilac smatra da su počinjene povrede prava na pravičan postupak i da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te je zatražio ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje.

Vasvija Vidović, braniteljica Eseda Džananovića, kazala je kako su u žalbi naveli da je došlo do bitnih povreda krivičnog postupka, da je Sud “žestoko prekoračio optužnicu”.

“Prvostepeni sud je modificirao optužnicu, povređujući time identitet optužbe i presude. Nije dao razloge zašto je izmijenio optužbu”, dodala je Vidović.

Zaključila je da smatra da je Sud primijenio nepravilnu metodologiju izrade presude, ne obrazlažući relevantnost dokaza, zanemarujući dokazne materijale o tome ko je bio odlučujući akter za zapošljavanje u “Elektrodistribuciji BiH”, kao i da su propustili navesti kojom odredbom je njen branjenik prekoračio ovlasti.

Branioci Bibića, Nedžada Trake i Sarajlića rekli su kako ostaju pri žalbama koje su u pisanoj formi predali Vijeću, dok se svih sedam optuženih pridružilo žalbama svojih Odbrana.

Zukić, koji je ranije bio generalni sekretar Stranke demokratske akcije (SDA) i zastupnik u Federalnom parlamentu, prvostepenom presudom osuđen je na tri godine zatvora, koliku kaznu je dobio i Esed Džananović, tadašnji izvršni direktor za Elektrodistribuciju “Elektroprivrede BiH”. Istom presudom Safet Bibić, koji je bio tehničar na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i član više upravnih i nadzornih odbora, osuđen je na šest godina, Ramiz Karavdić na dvije, a Senad Trako, tadašnji funkcioner Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS), na godinu i po zatvora.

Oni su proglašeni krivima za primanje dara i trgovinu uticajem nezakonitim posredovanjem prilikom zapošljavanja više lica, od kojih su traženi iznosi od 11.000 do 20.000 maraka. Novac je, kako se navodi, u nekim slučajevima predavan, a u nekima nije, jer je došlo do hapšenja optuženih.

Asim Sarajlić, također funkcioner SDA, oslobođen je po jednoj tački optužnice, a Nedžad Trako po više tačaka. Pojedinih tačaka oslobođeni su i Zukić, Bibić te Senad Trako.

Prvostepena presuda je izrečena krajem jula prošle godine. U julu 2023. godine Kantonalni sud donio je procesno rješenje i vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje prijedlog za vraćanje privremeno oduzetih predmeta u ovom postupku.

Enes Hodžić