Suđenje

Šojić: Materijalni dokazi Tužilaštva i Odbrane

20. Septembra 2023.15:13
Na suđenju Draganu Šojiću, bivšem direktoru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlasti, Državno tužilaštvo uložilo je dokaze replike uz navode kako tvrdnja da optuženi ima prebivalište u Beogradu nije relevantna za ovaj predmet.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH.

Tužiteljica Elvira Stanojlović predočila je u naredbu za finansijsko vještačenje, koja je izdata vještaku Mirsadu Šariću, a s obzirom na činjenicu da je Odbrana prigovorila na nalaz i mišljenje da on nije ovlašten da vještači.

Osim toga, Tužilaštvo je predložilo i dokaze kojima pobija tvrdnje Odbrane o nedostatnosti prebivališta optuženog Šojića, navodeći kako za ovaj predmet nije relevantna tvrdnja da optuženi ima i prebivalište u Beogradu.

“U svim dokumentima, od državljanstva do izvoda iz CIPS-a, Šojić je prijavio da mu je stalno prebivalište na Palama”, rekla je tužiteljica te predočila dokumente iz ličnog dosjea optuženog, koje su dobili iz Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Šojić je optužen da je u periodu od 2018. do 2022. godine – na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila – pribavio sebi nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM, te na taj način oštetio budžet BiH.

Odbrana se nije protivila izvođenju dokaza replike, te su iznijeli dokaze duplike.

Šojićev branilac Dragiša Jokić uložio je Zapisnik o uvidu u lični dosje za Šojića, kao i Pravilnik o vođenju i ustupanju personalnih dosjea.

Na sljedećem ročištu, zakazanom za 11. oktobar, Tužilaštvo i Odbrana će iznijeti dodatne dokaze.

Selma Boračić Mršo