Suđenje

Draškić i Manojlović: Završna riječ Tužilaštva krajem augusta

19. Jula 2023.14:29
Ulaganjem materijalnih dokaza Odbrana i dokaza replike Državnog tužilaštva, završen je dokazni postupak na suđenju za zločin počinjen u selu Lješevo u općini Ilijaš, a iznošenje završne riječi Optužbe zakazano za kraj augusta.
Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Petko Budiša, branilac Save Manojlovića, uložio je u sudski spis obavještenje Gradske uprave Bijeljine od januara 2023., kojim se potvrđuje da je optuženi bio pripadnik Ilijaške brigade od 1992. do 1996. godine, te da mu je dodijeljen status borca prve kategorije.

Budiša je uložio i spisak pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) Ilijaš o isplaćenim naknadama pripadnicima ove formacije, na kojem se nalaze pripadnici jedinice kojom je komandovao Marinko Vidović.

Državno tužilaštvo je predočilo i u sudski spis uložilo naredbu za prikupljanje dokaza, zapisnik o uviđaju Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te fotodokumentaciju na kojoj se nalaze fotografije optuženog Ranka Draškića sa njegovog Facebook profila.

Draškićev branilac Miodrag Stojanović prigovorio je na relevantnost fotodokumentacije, navodeći da se ne zna kada su fotografije postavljene, ni ko ih je postavio.

Draškiću i Manojloviću se sudi za učešće u napadu na Lješevo i ubistva 20 civila. Prema optužnici, oni su bili pripadnici Interventnog voda TO-a Srpske opštine Ilijaš, kasnije Ilijaške brigade Vojske Srpske Republike.

Odbrane su navele da nemaju dokaza duplike, pa je predsjedavajući Vijeća konstatovao da je dokazni postupak završen, te za 30. august zakazao ročište na kojem će Tužilaštvo iznijeti završnu riječ.

Selma Boračić Mršo