Suđenje

Šojić: Sporenja o nalazu vještaka i prebivalištu optuženog

1. Juna 2023.16:42
Na suđenju Draganu Šojiću, direktoru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo i Odbrana uložili su materijalne dokaze, sporeći se u vezi s nalazom vještaka i pitanjem prebivališta optuženog.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je uložilo set materijalnih dokaza, uključujući nalaz vještaka finansijske struke, na koji je Odbrana uložila niz zamjerki. Branilac Dragiša Jokić smatra da je Tužilaštvo, u nedostatku normi, iskoristilo vještaka da se izjasni da li je optuženi neopravdano odsustvovao s posla i koristio službeno vozilo.

“To je pravno pitanje. Ne može se vještak izjašnjavati da li je nešto osnovano ili neosnovano”, kazao je Jokić.

On je dodao da nije jasno na osnovu kojeg propisa je vještak zaključio da je Šojić neosnovano koristio službeno vozilo, kao i da je rekao da ne zna kako se vodi šiht-lista, da nije imao u vidu ugovor  i Zakon o radu.

“Sve to nije imao u vidu kada je konstatovao da je neopravdano odsustvovao s posla”, naveo je branilac.

Prema njegovim riječima, vještak je prilikom dodatnog ispitivanja izmijenio nalaz, primjenjujući potpuno novi sistem i dodajući više kolona i redova u tabele, bez obrazloženja. Jokić je rekao da na taj način nisu ispravljene tehničke greške.

Tužiteljica Elvira Stanojlović ocijenila je neosnovanim prigovore branioca, navodeći da je vještak objasnio kako je morao uporediti određene podatke da bi došao do iznosa štete.

“Sve korekcije se odnose na isti događaj, samo je vještak pojasnio… Sve se to može provjeriti po dokazima”, kazala je tužiteljica.

Šojić je optužen da je zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja u periodu od 2018. do 2022. godine – na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila – čime je sebi pribavio nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM.

Odbrana je uložila dokaze da je prebivalište optuženog i njegove porodice u Beogradu, da Šojić nije koristio naknadu za smještaj, odvojen život i prevoz, te rješenja o godišnjem odmoru, kao i mišljenje Agencije za državnu službu da plata nema veze s prisustvom na poslu.

Tužiteljica Stanojlović prigovorila je na relevantnost svih dokaza. Ona je kazala da dokazi o Šojićevom prebivalištu u Beogradu nisu relevantni za ovaj postupak, te da je on prilikom zapošljavanja naveo da ima prebivalište na Palama.

“Sva prava i obaveze iz radno-pravnog odnosa proizilaze iz ovog prijavljenog prebivališta. Mogao je koristiti službeno vozilo do Pala”, navela je Stanojlović.

Ona je dodala da optuženi nije ni imao pravo na naknade za smještaj i odvojen život. Prema njenim riječima, i rješenja o godišnjem odmoru su irelevantna.

“Ne možete reći nisam bio na poslu, ali sam imao neiskorišten godišnji”, kazala je tužiteljica.

Agencija za državnu službu, kako je navela, nije nadležna da tumači zakon.

Branilac Jokić je kazao da je prebivalište optuženog u Beogradu bilo bitno kada je odlučivano o pritvoru i da je Sud tada prihvatio da Šojić nema veze sa BiH.

Naveo je da je za odlučivanje o spornim pitanjima u ovom predmetu najbitniji ugovor o radu, ali ga optuženi nema, kao što ga nemaju imenovani na funkcije u 70 posto institucija.

Za 12. juli planirano je saslušanje svjedoka Odbrane.

Marija Taušan