Suđenje

Dragičević i ostali: Tužilaštvo traži veće kazne, a Odbrane ukidanje presude

11. Maja 2023.17:04
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je ukidanje presude kojom je nekadašnji komandant Višegradske brigade oslobođen optužbi za zločine u Višegradu, kao i veće kazne za ostalu sedmoricu optuženih.
Stanica u Štrpcima. Foto: BIRN BiH

Na sjednici pred Apelacionom vijećem, Odbrane su zatražile ukidanje presude kojom su sedmorica optuženih osuđena na po 13 godina zatvora za učešće u otmici putnika iz voza u Štrpcima u februaru 1993. i njihovo ubistvo na području Višegrada.

Tužilac Mirza Hukeljić je rekao da je Prvostepeno vijeće pogrešno zaključilo da nema dokaza da je Dragičević proslijedio naređenje u kojem se traži “da se obezbijede muslimanski putnici iz Sandžaka”. Hukeljić je naveo da, iako nema direktnog dokaza o prosljeđivanju, postoje drugi dokazi o tome. Dodao je da je Dragičević odgovoran i zbog nečinjenja.

“Dragičević je nakon otmice i ubistva obaviješten i nije poduzeo ništa da kazni počinioce”, kazao je Hukeljić.

On je zatražio kazne u dužem trajanju za Obrada i Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojicu Ristića, kao i Miodraga Mitrašinovića, koji je u bjekstvu. Ostali optuženi su dovedeni iz pritvora koji im je određen nakon hapšenja uoči izricanja prvostepene presude.

Odbrana Dragičevića zatražila je odbacivanje žalbe Tužilaštva, istaknuvši da nema dokaza ni da je u Višegradsku brigadu stiglo sporno naređenje.

“Ako je Dragičević prenio naređenje, zašto onda nije dao i resurse… Vidjeli smo da oni idu po kamion u drugu brigadu”, rekao je branilac Miodrag Stojanović.

On je kazao da Dragičević nije optužen za nečinjenje i da Tužilaštvo traženjem “blagih intervencija” u činjeničnom opisu u žalbi priznaje da je pogriješilo.

Ostali branioci u žalbama su najviše isticali manjak kredibiliteta ključnih svjedoka, prije svega ST-1 i Miće Jovičića.

“Nijedan svjedok nije izjavio da je Obrad Poluga nekog legitimisao i bio kod voza, da je privodio, da je nekog usput maltretirao i na kraju lišio života”, rekao je branilac Petko Pavlović.

On smatra da je svjedok Jovičić, koji je nakon sporazuma o priznanju krivice osuđen na pet godina zatvora, bio motivisan blažom kaznom.

Branilac Veljko Ćivša kazao je da u presudi nisu opisane radnje svakog saizvršioca, te da se Vijeće nije osvrnulo na dokaze koji idu u prilog Novaku Polugi. Ćivša je naveo da je optuženog pomenuo samo ST-1 tek na glavnom pretresu.

Šekarićeva braniteljica Nina Kisić povrede postupka vidi u tome što je isto vijeće izreklo presudu Jovičiću kada je poklonilo vjeru dokazima.

“Kada se svjedoku Tužilaštva riješi materijalna situacija ili da imunitet, to nije problem, ne nalaze se skriveni motivi kao kod svjedoka Odbrane”, navela je Kisić.

Branilac Slaviša Prodanović smatra da, ako se poklanja vjera svjedocima, onda Krsmanović mora biti oslobođen. On se osvrnuo na svjedoke Jovičića i Nebojšu Ranisavljevića.

“U presudi se ni na jednom mjestu ni jednom riječju ne navodi šta su ovi svjedoci govorili o optuženom Krsmanoviću”, rekao je Prodanović.

Krsmanović je kazao da su svjedoci Odbrane potvrdili da je on bio “100 kilometara udaljen od dešavanja iz optužnice”, ali da u presudi nema ni riječi o tome.

Petko Inđić je, prema riječima branioca Senada Dupovca, osuđen samo na osnovu iskaza ST-1, koji nije potkrijepljen nijednim drugim dokazom. Prema braniocu Nenadu Rubežu, ST-1 je tek na sugestiju tužioca spomenuo Radojicu Ristića. Sam Ristić je kazao da nisu svjedočili njegovi prijatelji koji su htjeli da mu pomognu, kako se navodi u presudi, nego svjedoci koji su proizašli iz iskaza svjedoka Tužilaštva.

Mitrašinovićev branilac Miloš Perić je rekao da su na svjedoke vršeni pritisci i da su neki imali interes da svjedoče.

“Stvarno mislim da ova presuda na ovakvim osnovama ne treba da ostane zbog kredibiliteta suda, jer su učinjeni takvi propusti”, kazao je Perić.

Apelaciono vijeće će odluku o žalbi Tužilaštva i Odbrane donijeti naknadno.

Marija Taušan