Vijest

Federalni CEST i BIRN BiH potpisali Memorandum o saradnji za razvoj edukacije o negiranju genocida

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije potpisali su Memorandum o saradnji, koji je važan za razvoj edukativnog programa o negiranju genocida i mrzilačkih narativa.

This post is also available in: English

Arben Murtezić, Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Denis Džidić, direktor BIRN-a BiH. Foto: BIRN BiH

Potpisani Memorandum o saradnji ima za cilj razmjenu informacija na unapređenju sistema edukacije u procesuiranju krivičnih djela iz mržnje, unapređenju transparentnosti pravosuđa, kao i zagovaranje efikasnosti i povećanje integriteta nosilaca pravosudnih institucija.

“Memorandum o saradnji je važan zbog sprečavanja negiranja genocida, mrzilačkih narativa u javnom prostoru koji je, nažalost, sve prisutniji. Potrebno je unapređenje procesuiranja ovakvih krivičnih djela, ali i treninzi i edukacije”, rekao je direktor Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) Denis Džidić.

Međusobna saradnja BIRN-a BiH i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) će se zasnivati na transparentnosti, saradnji i zajedničkom djelovanju, te nezavisnosti i samostalnosti.

“Centar će pomoći pri kreiranju edukativnih programa, te će pružiti podršku pri istraživanjima iz oblasti krivičnih djela iz mržnje. Potrebno je pružiti edukaciju i imati redovnu komunikaciju sa agencijama, a oštećenim dati veća prava. Ova krivična djela moraju imati prioritet pri procesuiranju”, kazao je Arben Murtezić, direktor CEST-a Federacije.

Potpisani Memorandum proizašao je nakon panela o procesuiranju zločina iz mržnje, održanom u februaru ove godine, kada je, između ostalog, zaključeno da je neophodna stalna edukacija policije, sudija i tužilaca za efikasnije procesuiranje ovih krivičnih djela.

Arben Murtezić i Denis Džidić. Foto: BIRN BiH

Tada su tokom projekta “Mapiranje mržnje” prezentovana dva policy paperaKrivična djela iz mržnje: Puno štete malo kazni, čiji je autor Murtezić i U “začaranom krugu”: Govor mržnje, ekstremizam i granice odgovornosti pravosuđa, čiji je autor kriminolog Mirza Buljubašić.

Murtezić je, tokom predstavljanja policy papera “Krivična djela iz mržnje: Puno štete, malo kazni”, ukazao na opasnosti ovih djela po pojedinca i društvo, te dao niz preporuka za unapređenje. 

Među njima jeste redovna komunikacija agencija za sprovođenje zakona i drugih državnih institucija sa zainteresovanim organizacijama u zajednici, nevladinim organizacijama i vjerskim institucijama u vezi s ovim krivičnim djelima.

Memorandum o saradnji proizašao je iz svih aktivnosti urađenih u sklopu projekta “Mapiranje mržnje”, koje je CEST FBiH prepoznao. 

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English