Suđenje

Novalić, Solak i Hodžić nepravosnažno osuđeni na 15 godina zatvora za zloupotrebe pri nabavci respiratora

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio federalnog premijera Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudina Solaka i vlasnika firme “F.H. Srebrena malina” Fikreta Hodžića na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa, dok je federalna ministrica finansija Jelka Miličević oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi.
Fikret Hodžić i Fahrudin Solak sa advokaticama. Foto: BIRN BiH

Novalić je presudom, koju je izrekao predsjedavajući Sudskog vijeća Branko Perić, osuđen na četiri godine zatvora, Solak na jedinstvenu kaznu od šest godina, a Hodžić na pet godina zatvora.

Pravno lice “Srebrena malina” proglašeno je odgovornim što je raspolagalo protivpravno stečenom imovinom te mu je izrečena novčana kazna od 200.000 KM, koja se mora platiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti presude. Presudom je naloženo oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka od Hodžića i “Srebrene maline”.

“Jednoglasnom odlukom Jelka Miličević se oslobađa optužbi da je počinila krivično djelo ‘nesavjestan rad u službi’ na način kako je to opisano u optužnici”, kazao je sudija Perić.

Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dovoljno dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade.

Većina članova Vijeća je zaključila da su optuženi, suprotno tvrdnjama Odbrane da su postupali u okviru mogućnosti date situacije ili slučaju krajnje nužde, djelovali iz koristoljublja. Kako je rečeno, Novalić i Solak favorizovali su Hodžića.

“Nije izabran na osnovu ponude, već su dogovorili izvjesni Asim i Novalić… Fikreta Hodžića kao nekvalifikovanog dobavljača”, kazao je sudija Braco Stupar, koji je obrazložio dio presude.

Prema presudi, FUCZ nije ispunjavala uslove za nabavku medicinske opreme, a Solak je donio pogrešnu odluku o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama, jer nije bio ispunjen uslov hitnosti. Navodi se da je cilj bilo smanjenje transparentnosti, a da je, ustvari, trebalo primijeniti pregovarački postupak i angažovati komisiju s barem jednim anesteziologom u svom sastavu.

U presudi se navodi da se 100 uvezenih respiratora nije moglo koristiti za teže pacijente na intenzivnoj njezi.

“Preplaćeni respiratori jesu posljedica pogrešno provedene procedure… putem odabira favorizovanog ponuđača”, rekao je Stupar.

On je dodao da Tužilaštvo nije dokazalo da su Novalić i Solak sebi pribavili imovinsku korist, ali da jesu preduzeli protivpravne radnje za pribavljanje koristi Hodžiću i “Srebrenoj malini”.

Sudija je kazao da se Solak neuvjerljivo branio da se radilo o tehničkoj grešci kada je u dokumentaciji prepravljan tip respiratora s prvobitno dogovorenih HC VE300 na AMC 812A.

U presudi se navodi da je Hodžić protivpravno ostvario korist od 694.747 maraka, a proglašen je krivim i da je raspolagao blokiranim novcem kada je podigao 100.000 maraka. Prema presudi, budžet Federacije je oštećen za neutvrđen iznos.

Stupar je naveo da su građani Federacije oštećeni jer su bili uskraćeni za kvalitetne respiratore.

“Osobito otežavajuća okolnost je da su krivična koruptivna djela umišljajno poduzeli u procesu javne nabavke u vrijeme pandemije”, istakao je Stupar, dodavši da je Hodžić bio pristao na višestruko uvećanje cijene u korist druge osobe.

Predsjedavajući Vijeća Branko Perić na početku je rekao da je presuda donesena većinom glasova sudija Stupara i Gorana Radevića.

“Ja nisam podržao većinsko mišljenje. Moja procjena se potpuno razlikuje”, kazao je Perić, navodeći da smatra da nije dokazano krivično djelo zloupotrebe položaja i namjera optuženih.

On je rekao da Novalić nije radio ništa što prevazilazi ovlaštenja premijera ni što drugi premijeri nisu radili u vrijeme pandemije, koja je zahtijevala hitnost. Naveo je da su države proglašavale tajnom nabavke u vrijeme pandemije, da je na hiljade repiratora ostalo neraspakovano, te da se nikom u svijetu ne sudi.

Perić je kazao da su Novalić i Solak morali predviđati dešavanja i donositi odluke, postavljajući pitanje da li zbog pogrešnih odluka treba ići u zatvor.

“I sudije ponekad pogrešno tumače zakonske norme pa ne idu u zatvor”, rekao je Perić.

Dodao je da je izdavanje dozvole “Srebrenoj malini” bio interes države, a ne samo Hodžića.

Perić je na kraju primijetio da je američka ambasada u toku suđenja postupajuće tužioce proglasila herojima, a da su optuženi bili izloženi “teroru” jednog dnevnog lista. Kako je naveo, takve stvari nisu potrebne i onemogućavaju dobro pravosuđe i vladavinu prava.

Novalić nije prisustvovao objavi presude. On, Solak i Hodžić su obavezani na naknadu troškova postupka, a Federacija je kao oštećena upućena na parnicu sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Državnog suda.

Marija Taušan