Vijest

Sjednica VSTV-a: Ukazano na potrebu bolje komunikacije pravosudnih institucija i Vijeća

23. Marta 2023.16:37
Prema analizi Odjela za efikasnost i unapređenje rada u sudovima, potrebna je bolja dvosmjerna komunikacija institucija i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u rješavanju predmeta organiziranog kriminala i korupcije, rečeno je na redovnoj sjednici VSTV-a.

VSTV BiH. Foto: BIRN BiH

Nina Karadžinović iz Odjela za unapređenje efikasnosti i unapređenja rada sudova je kazala da je VSTV do sada vršilo aktivno svoju ulogu regulatora u odnosu na rješavanje predmeta organizovanog kriminala i korupcije, te donosilo mnogobrojne mjere, ali i smjernice za glavne tužioce, koje se odnose na poboljšanje rada na ovim predmetima.

Dodala je da su uvidjeli da postoji prostor za unapređenje u dvosmjernoj komunikaciji između Vijeća i pravosudnih institucija za rješavanje predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Predsjednik Vijeća Halil Lagumdžija je naveo da mu dosta toga djeluje uopšteno, da su institucionalno uradili sve što su mogli, te da treba popraviti okvir sudovima i tužilaštvima da što efikasnije procesuiraju ova djela.

“Mi smo organizovali dva kruga sastanaka sa Sudom i Tužilaštvom BiH. Oni rade najveći broj i nasloženije predmete organizovanog kriminala i korupcije visokog nivoa, a onda smo organizovali i sastanak sa sudovima i tužilaštvima drugog stepena koja, po našim podacima, rade nešto značajno u ovoj oblasti“, kazao je Lagumdžija, te dodao da su tada dali mogućnost sudovima i tužilaštvima da kažu svoje viđenje čitave problematike.

Član Vijeća Srđan Forca je bio mišljenja da sudije koje su zadužene za rješavanje ovih predmeta imaju i druge krivične predmete, na kojima također teku rokovi, te ukazao na izazove. Dodao je da je na menadžmentu da ravnomjerno rasporedi te poslove.

Iznoseći informaciju o provođenju postupka ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija, iz Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje je rečeno da su pojedini predsjednici sudova u postupku ocjenjivanja rada za 2022. dodijelili najveći predviđeni broj bodova svim nosiocima pravosudnih funkcija, bez provedene adekvatne analize rada.

S tim u vezi, Vijeće je usvojilo prijedlog da se upute dopisi kojima će se ocjenjivačima ukazati na potrebu poštovanja odredbi kriterija koje je usvojilo Vijeće, među kojima je adekvatna analize u vezi sa dodjelom bodova sudijama u tim sudovima.

Tokom predstavljanja analize Instrumenata za praćenje primjene Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu za 2022. rečeno je da veoma mali broj pravosudnih institucija dostavlja podatke o istupima nosilaca u javnosti, te da nijedan od indikatora, koji su postavljeni instrumentima, ne može biti izračunat zbog nepotpunih podataka.

Nina Karadžinović je kazala da je primijećeno da pravosudne institucije retroaktivno dostavljaju podatke, što nije bila namjena ovog instrumenta, te je potrebno nastaviti raditi sa rukovodiocima pravosudnih institucija s ciljem praćenja podataka o primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu.

Na današnjoj sjednici je usvojena i odluka o smanjenju broja tužilačkih pozicija u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, te zaključci o davanju saglasnosti na savjetodavni angažman internacionalnog stručnjaka Međunarodnog rezidualnog mehanizma krivičnih sudova u radu Tužilaštva BiH.

Aida Trepanić