Suđenje

Prekinut postupak Emira Mešića do donošenja rješenja u drugom predmetu

9. Marta 2023.16:05
Postupak Emira Mešića, zaštićenog prijavitelja korupcije, protiv Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prekinut je do donošenja odluke u drugom predmetu koji se vodi pred Državnim sudom.
Emir Mešić. Foto: BIRN BiH

Na prijedlog Biljane Radulović, Mešićeve punomoćnice, postupak kojim se traži poništenje rješenja Drugostepene disicplinske komisije Uprave od 4. marta 2022. godine i zaključak Prvostepene disciplinske komisije od 3. decembra 2021. godine prekinut je do donošenja rješenja u drugom postupku. U tom postupku glavna rasprava zakazana je za 20. i 21. septembar 2023. godine.

“Imajući u vidu da je predmet ovog spora u direktnoj vezi s predmetom koji će se rješavati, te dobija kvalifikaciju prethodnog pitanja, opravdan je zahtjev za prekidom postupka iz razloga ekonomičnosti”, navela je Radulović, objašnjavajući prijedlog koji je Sud potom i usvojio.

Prije donošenja ove odluke saslušani su Emir Mešić, te predsjednici Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije u predmetu koji se vodio protiv tužioca.

Mešić je tokom svjedočenja naveo da je u ponovljenom disciplinskom postupku jednom pristupio disciplinskoj komisiji sa punomoćnikom. Rekao je da je tada tražio izuzeće Prvostepene komisije, što je i uvaženo.

On je na pitanje svoje punomoćnice Biljane Radulović, a koje se tiče članova Komisije, kazao da, prema Pravilniku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika UIO-a, nije predviđeno učešće istih članova komisije u prvom i ponovljenom disciplinskom postupku, te da su u postupku koji je protiv njega vođen bili isti članovi, a da je predsjednik bio Mate Babić.

Mešić je pojasnio da je prva disciplinska rasprava odgođena zbog toga što poziv nije bio poslan u roku od osam dana, kako Pravilnik predviđa, te kazao da je o razlozima spriječenosti prisustvovanju raspravi 17. novembra 2021. godine njegov punomoćnik obavijestio komisiju.

On je potvrdio imena članova Prvostepene i Drugostepene komisije koje je naveo Sead Zukanović iz Pravobranilaštva BiH. Zukanović je potom prigovorio iskazu u cijelosti jer je u suprotnosti sa materijalnim dokazima.

Mate Babić potvrdio je da je bio predsjednik Prvostepene disciplinske komisije u prvom i ponovljenom disciplinskom postupku koji se vodio protiv Mešića, te je na pitanje o drugim članovima kazao da zna ko su, ali se neće izjasniti.

Babić je kazao da jedna od odluka Drugostepene disciplinske komisije može biti da predmet vrati Prvostepenoj komisiji, potvrđujući da to može biti komisija istog sastava.

Kazao je da su tokom ponovnog postupka odgađana ročišta.

“Prva je odgođena jer tužilac smatra da nije u roku od osam dana dobio poziv za raspravu, pa je odloženo jer nije pristupio. I opet je Prvostepena komisija uvažila zahtjev i zakazala novu raspravu na kojoj je podnesen zahtjev za izuzeće komisije”, ispričao je svjedok, navodeći da je zahtjev proslijeđen direktoru Uprave na postupanje.

Nakon što je zahtjev odbacio direktor, kako je svjedok ispričao, zakazano je treće ročište za 17. novembar 2021. godine, kojem nisu pristupili Mešić i njegov punomoćnik.

“Na toj raspravi, bila je u 11 sati zakazana, čekali smo do 11:45. (…) Onda nam je dostavljeno s protokola da punomoćnica nije pristupila zbog medicinskih razloga i da je kontrola 21. novembra 2021. godine, što je neradni dan u Republici Srpskoj”, kazao je svjedok, navodeći da je punomoćnica navela da može pristupiti najranije 25. novembra.

Kazao je da nije upoznat sa faksom nalaza ljekara, te naveo da je rok za donošenje disciplinske odluke u ponovljenom postupku šest mjeseci od zaprimanja odluke Drugostepene disciplinske komisije.

On je kazao da se u ovom predmetu postupalo po odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme donošenja rješenja o pokretanju disciplinskog postupka, odnosno “starom Pravilniku”, te da je u “novom određeno da svi postupci započeti prije stupanja na snagu novom imaju se završiti po ranijem”.

Sedin Mešinović, koji je bio predsjednik Drugostepene disciplinske komisije, naveo je da se predmet vodio prema, tada važećem Pravilniku, koji je stupio na snagu 5. februara 2020. godine, te da njime nije propisan institut povraćaja u prethodno stanje, već je propisan Zakonom o upravnom postupku koji se subsidijarno primjenjuje na disciplinske postupke.

On je kazao da je u donošenju odluke cijenio dostavljeni ljekarski nalaz, navodeći da je on bio dio spisa.

Na njegovo svjedočenje Radulović je prigovorila u dijelu koji je suprotan rješenju Drugostepene disciplinske komisije, dok Pravobranilaštvo nije prigovorilo ni ovom ni iskazu Babića.

Nermina Kuloglija-Zolj