Suđenje

Subotić: Tužilaštvo traži veću kaznu za primanje novca na graničnom prelazu

7. Marta 2023.12:21
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je veću kaznu za Špiru Subotića, koji je proglašen krivim da je u svojstvu carinika primio novac za propuštanje vozila sa akciznom robom.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je pred Apelacionim vijećem iznijelo žalbu na kaznu od godinu koja je izrečena prvostepenom presudom 7. novembra 2022. Odbrana Subotića podnijela je žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene prava i visine sankcije. Optuženi Subotić i branilac Dušan Tomić nisu se pojavili na ročištu.

Tužiteljica Edina Hubjer kazala je da je minimalna kazna od godine neadekvatna težini djela.

“Dat je preveliki značaj i precijenjene su olakšavajuće okolnosti da bi se mogla opravdati ova minimalna kazna”, istakla je Hubjer.

Prema njenim riječima, Prvostepeno vijeće nije cijenilo otežavajuće okolnosti da je Subotić počinio krivično djelo primanja dara u svojstvu službenog lica i da je u počinjenje djela uvukao i kolegu.

“Tužilaštvo smatra da je ova kazna preblaga, pogotovo jer se može platiti”, rekla je tužiteljica.

Ona smatra da je žalba Odbrane neblagovremeno podnesena, a da je u svakom slučaju treba odbiti kao neosnovanu.

Subotić je prvostepenom presudom proglašen krivim da je u dva navrata tokom 2020. godine na Graničnom prelazu Šamac propustio vozila sa akciznom robom – aromom za nargilu, čime je budžet BiH oštećen u vrijednosti od 608.000 konvertibilnih maraka.

Ovom presudom naloženo je oduzimanje 200 maraka koje je optuženi primio od uvoznika robe, kao i da nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 748 maraka.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku o žalbama.

Marija Taušan