Suđenje

Ćerimagić: U Zavodu u Pazariću zaposlen veliki broj srodnika i bračni parovi

6. Marta 2023.17:02
U nastavku suđenja Jasminu Ćerimagiću, bivšem direktoru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, aktuelni direktor ovog zavoda ispričao je kako je, analizirajući kadrove u ovoj javnoj ustanovi, saznao da tu radi dosta srodnika koji imaju isto prezime, kao i da je tu zaposlen sin bivšeg direktora Darijan Ćerimagić.
Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Samir Suljagić, koji je na mjesto direktora Zavoda u Pazariću došao u januaru 2021. godine, ispričao je kako je u ovoj ustanovi jedno od najtežih stanja bilo u oblasti kadrovskih politika, zbog čega su mu Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo naložili analizu.

“Uradili smo jednu analizu svih kadrova uposlenih u Zavodu Pazarić i vidjeli smo da jedan broj kadrova ne odgovara našim stvarnim potrebama, kao što je to ranije konstatovano u aktima resornog ministarstva, i primijetili smo da ima dosta srodnika uposlenih u Zavodu”, kazao je Suljagić.

Analizom je utvrđeno da je zaposleno dosta bračnih parova, te da su ovi srodnici zapošljavani u ratu, neposredno nakon rata i sve do 2018. godine, bez provođenja konkursne procedure. Takva zapošljavanja, rekao je Suljagić, dešavala su se iako su postojali posebni pravilnici Zavoda u kojima se navodi da je zapošljavanje u nadležnosti direktora i da je predviđeno raspisivanje javnog konkursa.

On je posvjedočio da je u Zavodu u Pazariću, na mjestu robno-finansijskog knjigovođe zaposlen Darijan Ćerimagić, sin Jasmina Ćerimagića, te da za ovu poziciju nije raspisivan javni konkurs. Kazao je kako smatra da su u tom slučaju primijenjene odredbe Zakona o radu, koji uopće ne propisuje ni obavezu, ali ni ne zabranjuje raspisivanje javnog konkursa, koji je u pravilnicima Zavoda detaljno propisan.

Potvrdio je da je u Zavodu, po nalogu Federalne vlade, donesen novi Pravilnik o radu, koji sadrži novu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, zbog čega je morao zaključiti novi ugovor o radu sa Darijanom Ćerimagićem.

Na pitanje Sedada Kadića, branioca optuženog, ovaj svjedok je potvrdio da je Federalna inspekcija rada izvršila ciljani inspekcijski nadzor personalnog dosjea i načina zapošljavanja Darijana Ćerimagića, te da je inspekcija sačinila zapisnik, ali nije izrekla nikakvu kaznu tim povodom.

S obzirom na činjenicu da je Darijan Ćerimagić u Zavod prvenstveno primljen ugovorom na određeno, a zatim na neodređeno, sutkinju Đenanu Jovanović je zanimalo da li je trebalo raspisati konkurs za prelazak jednog na drugi ugovor, na što je svjedok potvrdio da je Pravilnikom o radu bilo predviđeno raspisivanje konkursa, ali da to nije učinjeno.

Jasminu Ćerimagiću se na teret stavlja da je tokom 2016. godine, obavljajući poslove direktora Zavoda, nezakonito zaposlio svog sina u ovu ustanovu na neodređeno vrijeme bez da je provedena konkursna procedura za radno mjesto robno-finansijskog knjigovođe. Optužnica tereti Ćerimagića za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Drugi svjedok Reuf Jahić, koji je od 2010. do 2018. godine bio član Upravnog odbora Zavoda u Pazariću, rekao je da misli kako je zapošljavanje u Zavodu bilo u nadležnosti direktora, te da direktoru nije potrebna nikakva saglasnost za zapošljavanje. Ipak, nije se mogao izjasniti o tome kakve su procedure za zapošljavanje propisane pravilnicima Zavoda.

Posvjedočio je da je, po okončanju mandata, u razgovoru s Jasminom Ćerimagićem saznao da je u Zavodu zaposlen njegov sin Darijan, ali da bi mu bilo “nepristojno” pitati tadašnjeg direktora kako je zaposlio sina.

Nije se mogao sjetiti da li je raspisivan neki konkurs za zapošljavanje za vrijeme dok je bio član Upravnog odbora.

Po završetku svjedočenja, tužiteljica Nina Šahinpašić u spis je uložila 18 materijalnih dokaza, dok je Odbrana uložila jedan materijalni dokaz, koje je sutkinja Jovanović prihvatila.

Za naredno ročište najavljeno je iznošenje završnih riječi ukoliko Tužilaštvo ne bude predložilo neke dodatne dokaze.

Nastavak suđenja je zakazan za 20. mart.

 

Enes Hodžić