Vijest

Sudiji iz Livna izrečena javna opomena zbog kašnjenja u izradi odluka

16. Februara 2023.14:36
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) potvrdila je odluku kojom je Oliveru Badrovu, sudiji Općinskog suda u Livnu, izrečena javna opomena zbog neopravdanog kašnjenja u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija.
Ured disciplinskog tužioca. Foto: BIRN BiH

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a je, nakon provedenog disciplinskog postupka, proglasila Badrova odgovornim zato što je u jednom predmetu propustio odlučiti o prigovoru trećeg lica u periodu od najmanje dvije godine i deset mjeseci, te je donio rješenje kojim se prigovor trećeg lica smatra povučenim.

Badrov je također proglašen odgovornim jer je propustio da postupa hitno, odnosno neopravdano je odugovlačio postupak izvršenja, propustivši preduzimati daljnje radnje u predmetu, s ciljem okončanja izvršnog postupka u periodu od namanje tri godine i 11 mjeseci.

U svih 17 tačaka navedenih u disciplinskoj tužbi, Badrov je postupio suprotno Pravilniku o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) i osnovnim principima za rad sudova.

“Formirao je faze predmeta suprotno stanju u spisu te iskazivao predmete završenim, iako je bio svjestan da za to nije bilo uslova“, navodi se u odluci Prvostepene disciplinske komisije.

Na ovu odluku tuženi je blagovremeno uputio žalbu putem svog punomoćnika zbog povrede odredbi pravila postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene normi materijalnog prava, kao i odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Drugostepena disciplinska komisija je odlučila da žalba nije osnovana i da je „Prvostepena disciplinska komisija pravilno utvrdila sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani tuženog.

“Komisija nalazi da nije bilo povrede odredbi disciplinskog postupka, da pobijana odluka Prvostepene disciplinske komisije ne sadrži činjenične nedostatke koji se žalbom apostrofiraju, jer je zasnovana na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju“, navodi se u odluci Drugostepene disciplinske komisije VSTV-a.

Ova odluka je na stranici VSTV-a objavljena sa incijalima, u anonimiziranoj formi, ali Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), na osnovu broja predmeta i disciplinskih ročišta kojima su novinari BIRN-a BiH prisustvovali, može potvrditi da je riječ o sudiji Badrovu.

Jasmin Begić