Vijest

Potvrđena disciplinska odgovornost sudiji Draganu Čorliji

24. Januara 2023.13:23
Drugostepena disciplinska komisija VSTV-a odbila je žalbu Dragana Čorlije, sudije Vrhovnog suda Federacije kojem je utvrđena disciplinska odgovornost zbog neopravdanog kašnjenja u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije, te potvrdila odluku kojom mu je izrečena disciplinska mjera “smanjenje plate za deset posto na period od dva mjeseca”.

Vrhovni sud FBiH. Foto: BIRN BiH

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) je ovu odluku donijela u novembru 2022. godine.

Prvostepenom odlukom Čorlija je oglašen odgovornim da je, postupajući kao sudija izvjestilac u predmetu protiv optuženog Semira Rastodera, propustio da u vremenskom periodu od najmanje jedne godine i tri mjeseca preduzme procesne radnje zakazivanja i održavanja sjednice Vijeća povodom žalbi kantonalne tužiteljice i branitelja optuženog.

Rastoder je u predmetu, koji je po žalbi bio u Vrhovnom sudu FBiH, optužen zbog teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradala pješakinja Hava Šljivić-Dovadžija.

Sudija Čorlija je oglašen odgovornim i da je, postupajući kao predsjednik Vijeća u predmetu protiv optuženih Ljube i Bekrije Seferovića u kojem je, nakon održanog pretresa, donesena i javno objavljena presuda, propustio da izradi presudu, odnosno kasnio u izradi presude pet mjeseci te je propustio da o kašnjenju u izradi presude i razlozima prekoračenja roka za izradu presude blagovremeno obavijesti predsjednika Suda.

Ljubo i Bekrija Seferović su pravomoćno oslobođeni optužbi da su na Ilidži skrivili nesreću u kojoj je teško povrijeđen Dženan Memić, koji je kasnije preminuo.

Sudija Čorlija je odlukom Prvostepene disciplinske komisije počinio prekršaj “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija”, te mu je izrečena disciplinska mjera “smanjenje plate za deset posto na period od dva mjeseca”.

Kako se navodi u odluci Drugostepene komisije, Čorlija je blagovremeno izjavio žalbu, navodeći da odluku Prvostepene disciplinske komisije pobija u cijelosti te je predložio da se njegova žalba usvoji, a odluka Prvostepene disciplinske komisije ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje, ili da se njegova žalba usvoji i preinači odluka na način da se tuženi u cijelosti oslobodi odgovornosti ili da mu se izrekne blaža disciplinska mjera.

“U činjeničnom opisu disciplinskog prekršaja (…) pobijane odluke nije sadržan niti je i jednom riječju opisan subjektivni odnos tuženog u konkretnom disciplinskom postupanju, te je pogrešan zaključak Komisije da je tuženi u oba predmeta disciplinske tužbe postupao sa eventualnim umišljajem, s obzirom da ova odlučna činjenica – subjektivna komponenta sveukupnog prekršaja – nije ni navedena u činjeničnom opisu disciplinske tužbe”, tvrdio je, između ostalog, Čorlija tokom ulaganja žalbe na prvostepenu odluku.

Ured disciplinskog tužioca je u svom odgovoru na žalbu Čorlije naveo da su žalbeni navodi u cijelosti neosnovani i predložio da Drugostepena komisija odbije te potvrdi odluku Prvostepene disciplinske komisije.

Drugostepena komisija je zaključila da Čorlija u žalbi nije naveo niti jedan relevantan argument ili ponudio dokaz kojim bi osporio pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, već da se žalbom pokušavaju dovesti u pitanje zaključci koje je na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja izvela Prvostepena disciplinska komisija.

Ova odluka je na stranici VSTV-a objavljena sa inicijalima, u anonimiziranoj formi, ali Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) može potvrditi da je riječ o sudiji Čorliji zbog disciplinskih ročišta kojima su novinari BIRN-a BiH prisustvovali.

Aida Trepanić