Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Polomljena rebra u Goraždu

5. Decembra 2022.13:37
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da su zarobljenici premlaćivani u Goraždu 1993. i 1994. godine i da su njemu polomljena rebra.

Goražde. Foto: BIRN BiH

Vule Vučetić ispričao je kako je 1993. zarobljen kada je dobio dopust iz Vojske Republike Srpske da posjeti rodbinu. On je kazao da su ga zaustavili na putu prema Kalinoviku i da kod sebe nije imao oružje.

Vučetić je rekao da je odveden u policiju u Goražde, odakle je sa Dušanom Vukovićem i Miloradom Marićem prebačen u drugi objekat. Dodao je da je s njima u prostoriji bio i Zoran Vujačić. Naveo je da su ih 15 do 20 dana tukli.

“To se navikneš kao na doručak”, kazao je svjedok, dodavši da mu je po izlasku iz zatvora konstatovan prelom četiri rebra.

On je rekao da je Vujačić bio lijep momak i da su ga tukli više nego ostale.

“Kad su ga doveli, samo je huktao i savijao se… Za šest mjeseci pola ga je nestalo”, kazao je Vučetić.

On je naveo da su u tom objektu bila 34 zatvorenika koji su bili prijavljeni, a da njih četvorica nisu bila prijavljena.

Svjedok je rekao da ne zna ko ih je tukao. Naveo je da je njega ispitivao Izet Žiga, za kojeg je kazao da je bio jako fin momak. Rekao je da je od drugih čuo za Himzu Selimovića, koga je sreo dok je šetao i koji ga je pitao kako je. Dodao je da je i prilikom odlaska iz zatvora vidio Selimovića, koji mu je poželio sreću.

Ćamil Ramić, Himzo Selimović i Ramiz Mićivoda optuženi su za zločine počinjene nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, koji je optužen za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene 1995. na području Rogatice i Goražda.

Svjedok Huso Kurspahić kazao je da je bio komandir rezervnog sastava policije u Međeđi u opštini Višegrad, a da je u junu ili julu 1992. prešao u Vojnu policiju.

On je naveo da je u Međeđi bio Štab Teritorijalne odbrane, čiji je komandant bio Mehmed Tvrtković, a da je poslije formirana Višegradska brigada. Potvrdio je da je u komandi bio i Ćamil Ramić, koji je obavljao dužnost pomoćnika komandanta za bezbjednost.

Kurspahić je rekao da je Vojna policija bila podređena komandi, a tužiteljica Marijana Čobović ga je podsjetila da je u istrazi kazao da je bila podređena komandi, odnosno Ćamilu Ramiću. Svjedok je to potvrdio, ali je i objašnjavao da ne zna strukturu i nadležnosti.

On je rekao da mu je poznato da su nakon akcije na Meremišlje zarobljena tri lica. Kazao je da su bili smješteni u jednom magacinu u Kaošticama i da ih je obezbjeđivala Vojna policija. Dodao je da je čuo da je jedan vojnik udario jednog od zatočenika štakom.

Na pitanja Odbrane Ramića, svjedok je rekao da ne poznaje vojne propise koji regulišu rad Vojne policije i vojne bezbjednosti. Složio se s braniteljicom Vasvijom Vidović da Vojnom policijom komanduje komandant Štaba i da je Tvrtković izdavao naredbe.

Kurspahić je potvrdio da mu je poznato da je Ramić bio ranjen u sljepočnicu i da je išao na liječenje. Tužiteljici je kazao da ne zna od kad do kad nije viđao Ramića nakon ranjavanja.

Suđenje se nastavlja 12. decembra.

Marija Taušan