Vijest

Zbog odsustva sudije odgođeno ročište u predmetu Živka Budimira

23. Novembra 2022.11:11
Ročište koje se trebalo održati pred Upravnim odjeljenjem Državnog suda povodom tužbe bivšeg predsjednika Federacije Živka Budimira odgođeno je zbog odsustva postupajućeg sudije.


Živko Budimir. Foto: BIRN BiH

Sudija Amir Kapetanović je ukratko pojasnio da nisu ispunjeni uslovi za održavanje današnjeg ročišta zbog odsustva postupajućeg sudije.

Budimir je podnio Državnom sudu tužbu protiv države i entiteta radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i jednomjesečnog pritvora tokom 2013. godine.

U tužbi, u čije detalje je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid, navodi se da je Budimir podnosi radi “naknade štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda, časti, prava ličnosti i neosnovanog lišenja slobode i neosnovanog jednomjesečnog pritvora, te umanjenja životne aktivnosti” u iznosu od 277.000 maraka.

Kako stoji u tužbi, Budimira su krajem aprila 2013. godine pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine lišili slobode.

“Tužitelj je uhićen pod optužbom za krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, protuzakonito posredovanje, primanje dara i drugih oblika koristi, davanje dara i drugih oblika koristi iz Krivičnog zakona Federacije”, navodi se u tužbi, u kojoj se dodaje da je Sud BiH Budimiru odredio jednomjesečni pritvor.

U tužbi se poziva na odluku Ustavnog suda iz 2013. godine kojom je ovaj sud zaključio da postoji povreda prava iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH odredio pritvor a da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uslov – postojanje osnovane sumnje da je Budimir počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Budimiru se naknadno sudilo pred Općinskim sudom u Sarajevu po optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. On je 2019. godine oslobođen svih optužbi, navodi se u tužbi. BIRN BiH nije izvještavao sa ovog postupka.

Na prošlom pripremnom ročištu u Sudu BiH, Pravobranilaštvo BiH je, između ostalog, uložilo prigovor na Budimirovu tužbu u kojem se navodi kako je tužbeni zahtjev za naknadu štete postavljen u iznosu koji premašuje uobičajene i u sudskoj praksi prihvaćene iznose, dok je pravni zastupnik Budimira uložio materijalne dokaze koje planira izvoditi tokom glavnog pretresa i dostavio ih Pravobranilaštvu.

Naredno ročište zakazano je za 30. januar 2023. godine.

Lamija Grebo