Vijest

Budimirov iznos naknade za nanesenu štetu previsok: Pravobranilaštvo BiH

31. Oktobra 2022.15:12
Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je prigovor na tužbu Živka Budimira bivšeg predsjednika Federacije, u kojem se navodi kako je tužbeni zahtjev za naknadu štete postavljen u iznosu koji premašuje uobičajene i u sudskoj praksi prihvaćene iznose.

.

Živko Budimir. Izvor: BIRN BiH

Živko Budimir podnio je Državnom sudu tužbu protiv države i entiteta radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i jednomjesečnog pritvora tokom 2013. godine .

“Tužba se temelji na činjenici da je protiv tužitelja od 2013. do 2020. godine vođen krivični postupak u okviru kojeg je Budimiru u aprilu 2014. godine određen pritvor u trajanju od 29 dana, potom ukinut, nakon čega je postupak djelimično vođen u Sudu BiH, a potom u Kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje je okončan oslobađajućom presudom“, naveo je pravni zastupnik Budimira, Ragib Hadžić.

Kako je objašnjeno, Budimir je podnio tužbu radi “naknade štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda, časti, prava ličnosti i neosnovanog lišenja slobode i neosnovanog jednomjesečnog pritvora te umanjenja životne aktivnosti”, u iznosu od 277.000 hiljada konvertibilnih maraka.

Kako stoji u tužbi, Budimira su krajem aprila 2013. godine pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine lišili slobode.

Pravobranilaštvo BiH, koje zastupa državu, u odgovoru na tužbu je navelo da se radi o neosnovanom tužbenom zahtjevu jer, kako je navela punomoćnica Državnog pravobranilaštva Safija Kreštalica, organi države nisu vodili krivični postupak, niti su podigli optužnicu protiv Budimira.

“Postoji oblik moralne satisfakcije prema kojem je Sud dužan u novinama i drugim sredstvima javnog informisanja objaviti odluku iz koje proizilazi neosnovano lišenje slobode, ako oštećeni smatra da mu je potrebno za rehabilitaciju“, navela je Kreštalica.

Tokom pripremnog ročišta, pravni zastupnik Budimira uložio je Sudu materijalne dokaze koje planira izvoditi tokom glavnog pretresa i dostavio ih Pravobranilaštvu.

Iz Državnog pravobranilaštva zatražili su nastavak pripremnog ročišta jer je dostavljena dokumentacija obimna i treba im vremena da se očituju.

U tužbi se poziva na odluku Ustavnog suda iz 2013. godine kojom je zaključeno da postoji povreda prava iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – kada je Sud BiH odredio pritvor, a da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uslov, te postojanje osnovane sumnje da je Budimir počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Budimiru se naknadno sudilo pred Općinskim sudom u Sarajevu po optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. On je 2019. godine oslobođen svih optužbi, navodi se u tužbi.

Nastavak pripremnog ročišta zakazan je za 23. novembar.

    Selma Boračić Mršo