Suđenje

Sladojević i ostali: Veće kazne ili oslobađajuća presuda za izazivanje nacionalne mržnje

15. Novembra 2022.12:14
Državno tužilaštvo iznijelo je žalbu na drugostepenu presudu kojom su Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić osuđeni na po pet mjeseci zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti na području Višegrada i okoline u martu 2019. godine, zatraživši višu zatvorsku kaznu, dok su Odbrane zatražile da optuženi budu oslobođeni ili da im se ponovo sudi.

aleksic i lecic
Slavko Aleksić i Risto Lečić. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je iznijelo žalbu zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, na šta su se žalile i Odbrane optuženih. Odbrane su se žalile i zbog, između ostalog, povreda odredaba krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Apelaciono vijeće je u nepravosnažnoj presudi u junu ove godine utvrdilo da su Sladojević, Aleksić i Lečić svojim aktivnostima na skupu “ravnogoraca” u Višegradu veličali četnički pokret i Dražu Mihailovića, te pjesmama koje u svom tekstu izražavaju prijetnju i nasilje, počinili krivično djelo “izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti”.

Ova presuda je izrečena nakon što je ukinuta prvostepena presuda iz decembra prošle godine kojom su trojica optuženih bili oslobođeni optužbi. Prema Apelacionom vijeću, optuženi su postupali s umišljajem i bili svjesni da mogu raspiriti nacionalnu mržnju i ugroziti zajednički život konstitutivnih naroda i drugih u Bosni i Hercegovini.

Tužiteljica Maja Ilić-Stupar je predložila da se presuda preinači i da se optuženim izrekne zatvorska kazna u dužem trajanju, pojasnivši da je Tužilaštvo izjavilo žalbu zbog činjenice da se u presudi dao veći značaj olakšavajućim okolnostima.

“Trebalo je dati veći značaj težini djela s obzirom na specifičnu situaciju u Bosni i Hercegovini”, rekla je, između ostalog, Ilić-Stupar.

Ona je također zatražila da se žalbe Odbrana odbiju kao neosnovane.

Odbrane optuženih su zatražile da se preinači ova presuda na način da se optuženi oslobode ili da se ukine i odredi novo suđenje pred Trećestepenim vijećem.

Odbrana prvooptuženog Sladojevića je kazala da je presuda nerazumljiva i proturječna sama sebi, kao i da “iz samog obrazloženja ne postoji niti riječ o organizovanju”. Također je istaknuto i da iz činjeničnog opisa proističe da optuženi nije pozivao na nasilje, niti vrijeđao pripadnike drugih naroda.

“Dolazimo u apsurdnu situaciju da se mom branjeniku izriče osuđujuća presuda jer je afirmativno govorio o ličnostima koje u BiH imaju niz trgova, ulica i institucija”, rekao je advokat Aleksandar Čokeša, dodavši da je nedopustivo da se donosi odluka zasnovana na ličnom stavu Suda.

On je istakao i da je optuženi uredno registrovao udruženje koje ima za cilj obilježavanje datuma u vezi s pokretom, te da je postupano s prijavljenim i odobrenim programom.

Za visinu izrečene zatvorske kazne, Čokeša je naveo kako smatra da je previsoka, sa čim se složio i advokat Bojan Veselinović, koji zastupa Alkesića i Lečića, smatrajući da postoje uslovi da ona bude i niža.

Iznoseći navode žalbe za svoje branjenike, Veselinović je kazao da optuženi nisu članovi udruženja, kao ni organizatori, te da se u presudi ne navode decidirano njihove aktivnosti.

“Zajedno sa stotinama ljudi došli su tu i pjevali himnu tog udruženja. Optuženi su godinama unazad posjećivali ovaj skup i to nije bilo sporno”, rekao je Veselinović, dodavši da nije postojao umišljaj optuženih da se izazove mržnja.

Izjavljivanju žalbi nisu prisustvovala sva trojica optuženih.

Sud će naknadno odlučiti po iznijetim žalbama.

Lamija Grebo