Vijest

Hanušić pred disciplinskom komisijom objasnio svoje odluke o dodjeli predmeta

4. Novembra 2022.15:41
Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini protiv kojeg je podignuta disciplinska tužba zbog nemara u vršenju dužnosti, objasnio je kako je i zbog čega donio odluke o rasporedu predmeta, navodeći da mu je cilj bila efikasnost rada.

Kancelarija disciplinskog tužioca. Foto: BIRN BiH

Na glavnoj raspravi pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) izneseni su dokazi po tužbi koja Hanušića tereti da je u periodu od 2017. do 2021. godine vršio manuelnu dodjelu predmeta, suprotno Pravilniku o automatskom upravljanju predmetima (CMS).

Disciplinski tužilac Mirza Hadžiomerović je uložio dva dopisa VSTV-a o korištenju CMS-a iz 2021. u kojima se navodi da je u Osnovnom sudu u Bijeljini i Kantonalnom sudu u Odžaku više od sedam odsto predmeta raspoređeno manuelno, dok u drugim sudovima taj procent iznosi jedan ili manje.

Hadžiomerović je u dokaze uložio i izjašnjenje Hanušića po tužbi, posebno apostrofirajući dio u kojem navodi postupanje u predmetima “u kojima su ugledne ličnosti”.

Iskaz na ročištu je dao Hanušić, navodeći da je 2016. donio odluke po kojima se u određenim slučajevima predmeti mogu manuelno dodjeljivati. On je kazao da je te odluke donio na osnovu Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske, u čijem su donošenju učestvovali i članovi VSTV-a.

Prema riječima Hanušića, Pravilnik propisuje obaveze predsjednika sudova u pogledu efikasnosti i ažurnosti, te predviđa izuzetke od utvrđenog redoslijeda raspoređivanja.

“Donio sam dvije odluke i smatram da su u skladu sa Prvilnikom”, rekao je Hanušić.

On je naveo primjer određenih osoba koje imaju i po 15 prekršaja i da se njegovim odlukama takvi predmeti dodjeljuju jednom sudiji.

Hanušić je kazao da, kao predsjednik Suda, nije znao da neko od radnika može bez njegovog znanja uticati na raspodjelu predmeta u CMS-u.

Na pitanje tužioca Hadžiomerovića da li je smatrao da se obrati VSTV-u kada je donosio odluke, Hanušić je rekao da se uvijek konsultuje sa službama VSTV-a i da su njegove odluke transparentne.

Na pitanje članice Komisije Sanele Gorušanović-Butigan, on je potvrdio da se u pisarnici signiraju predmeti na osnovu njegovih odluka.

Hadžiomerović je u završnoj riječi zatražio da Hanušić bude sankcionisan, jer je u posljednjih pet godina propustio da postupa po Pravilniku o automatskoj dodjeli predmeta.

“Osnovni sud u Bijeljini je jedan od dva suda sa najvećim brojem manuelno dodijeljenih predmeta… na stotine je raspoređeno manuelnim putem”, kazao je tužilac, dodavši da je tu bilo i krivičnih i predmeta iz drugih referata.

Hanušić je rekao da nema dokaza da je bilo koje druge predmete, izuzev onih za koje je donio odluke, dodjeljivao ručno.

Njegova pravna zastupnica Tatjanja Tojić je navela da je uložen Pravilnik koji je dao mogućnost da se efikasnije organizuje rad sudova.

“Njegove odluke su se po rezultatima pokazale pozitivne, a nikakve štetne posljedice nemamo”, istakla je Tojić.

Komisija će odluku donijeti naknadno.

Marija Taušan