Suđenje

Matuzović i ostali: Vještaku nije bila dostupna cjelokupna dokumentacija

19. Oktobra 2022.13:07
Na suđenju za zločine počinjene na području Orašja, vještak vojne struke izjavio je da nije imao uvid u nekoliko dokumenata koje su mu Odbrane predočile. Odbrane su zbog toga tražile da Sud BiH ne prihvati nalaz i mišljenje vještaka kao dokaze Državnog tužilaštva.
Vlado Adamović. Izvor: BIRN BiH

Vještaka Tužilaštva Hamzu Višću u nastavku iznošenja nalaza i mišljenja unakrsno su ispitivale Odbrane.

Branka Praljak, braniteljica optuženog Marka Blažanovića, pitala je vještaka da li je imao na uvid dokument da je zahtjev 104. brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO) od 21. oktobra 1992. godine za angažman zatočenika na radovima na prvoj liniji odobren od komande 106. brigade HVO-a, kojoj su slani zahtjevi za angažman zatočenika, jer su objekti u kojima su se nalazili zatočenici bili u njihovoj zoni.

Vještak je odgovorio kako nije imao uvid u takav dokument, ali da nema ni dokumenta da nije odobreno.

U zahtjevu 104. brigade HVO-a iz Šamca iz oktobra 1992. traži se da angažovana lica ostanu još dva dana na radovima. Kako je navedeno, dokument je za komandanta potpisao Marko Blažanović.

Predočen je i dokument iz decembra 1992., koji je također potpisao Blažanović u svojstvu načelnika obavještajne službe, a u kojem se izvještava o sedam ranjenih i tri poginula zatočenika tokom obavljanja radova.

Vještak je rekao da je vidio izvještaj o pogibiji sedam zatvorenika.

Za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim radnjama počinjenim u Orašju – optuženi su Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršolić, Marko Dominković, Joso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković, Stjepo Đurić i Mirko Jurić. Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura HVO-a, te vojne i civilne policije u Orašju.

Kristijan Oršolić, branitelj optuženog Ante Živkovića, pitao je vještaka da li je imao uvid u dokumente da su pripadnici Vojne policije vodili zatvorenike na medicinske preglede, nekada čak i u Hrvatsku, na što je vještak kazao da je vidio takve izvještaje.

Irena Pehar, braniteljica Mirka Jurića, pitala je vještaka da li je upoznat s tim da je tada korišten Pravilnik Hrvatske republike Herceg-Bosne, na što je vještak rekao da nije vidio takav pravilnik.

“Poznato mi je da su postojali propisi, a vidio sam odluku iz maja kojom se naređuje da se primjenjuje praksa vojske Republike Hrvatske”, kazao je Višća.

Nakon Odbrana, tužilac Milanko Kajganić imao je dodatnih pitanja za svjedoka, te ga je upitao da li postoje odluke na osnovu čega su ljudi zatvarani u Srednjoškolski centar, te u Donju Mahalu.

Vještak je rekao kako je vidio dokumente da su pripadnici HVO-a zatvarani zbog kršenja vojne discipline.

“Srbi civili su bili zatvarani na osnovu naredbe ‘pohapsi sve Srbe’”, kazao je Višća.

Odbrane svih deset optuženih zatražile su od Suda BiH da ne prihvati nalaz i mišljenje vještaka, jer je dokumentacija, kako su obrazložili, koja je bila dostupna vještaku reducirana i nije mogao napisati drugačiji nalaz.

Nastavak suđenja zakazan je za 9. novembar, kada počinje izvođenje dokaza Odbrane.

 

Selma Boračić Mršo