Vijest

Za mjesec dana zabilježeno više od 4,7 miliona cyber napada u BiH: CSEC

12. Oktobra 2022.16:24
Tokom posljednjih mjesec dana prvi Centar za izvrsnost u cyber sigurnosti (CSEC) u Bosni i Hercegovini zabilježio je više od 4,7 miliona različitih cyber napada i njihovih pokušaja što naglašava potrebu za hitnim kreiranjem timova za borbu protiv ovakvih napada, zaključeno je na predstavljanju rada centra u Sarajevu.


Predstavljanje rada prvog bh. CSEC-a. Foto: BIRN BiH

Kao najaktuelniji, navedeni su primjeri napada na Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu i Centralnu izbornu komisiju BiH, neke od najvažnijih državnih institucija, što naglašava prijetnje za cyber sigurnost bh. građana.

Broj od 4,7 miliona napada Centar je zabilježen na samo jednoj meti, koju CESC koristi kao mamac, dok je stvarni broj napada mnogo veći, objašnjeno je tokom konferencije.

Borba protiv napada, ali i njihov monitoring, edukacija i postavljanje temelja za efikasnu cyber sigurnost neki su od najvažnijih zadataka CSEC-a, koji je osnovan pri Univerzitetu u Sarajevu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom predstavljanja rada Centra, najavljeno je i uspostavljanje akademskog i održivog Tima za odgovor na računarske incidente (CERT), čije aktivnosti će, pored edukacije, biti i razvoj radne snage, ali i podizanje svijesti o važnosti cyber sigurnosti.

Predrag Puharić, voditelj CSEC-a, kazao je kako su CERT-ovi koje osnivaju zapravo timovi koji odgovaraju na incidente u cyber sigurnosnoj sferi, te da je njihova primarna zadaća prije svega edukacija, savjetovanje i razmjena obavještajnih podataka.

“Razmjena podataka, posebno kada su u pitanju napadi, novi načini napada, nove pojavne grupe i razmjena informacija o napadima koji su u toku, što pomaže svim akterima koji su dio te razmjene da se bolje pripreme, da bolje odgovore na napade i da taj proces bude što brži i eventualno nastala šteta što manja”, dodao je Puharić.

Pored same borbe za sigurnost u internet prostoru, istaknuta je i važnost aktivnijeg uključivanja žena u svijet cyber sigurnosti u BiH i regionu. Organizatori ističu kako je to jedan od važnijih koraka u razvoju sektora cyber sigurnosti, a važnost ovog procesa prepoznala je i Ambasada Velike Britanije u BiH, koja je podržala cijeli projekt.

“Ujedinjeno Kraljevstvo je ponosno što je podržalo postavljanje prvog Centra za izvrsnost u cyber sigurnosti u BiH, kako bi se podigla svijest o cyber sigurnosti, kapacitetima i sposobnosti odgovora na incidente. Ovo će biti prvi važan korak u razvoju učinkovite cyber kulture u BiH”, pojasnio je Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u BiH, dodavši kako će ovaj projekt ujedno doprinijeti i promociji cyber sigurnosti kao karijernog polja, posebno za žene.

Organizatori su, uza sve druge prednosti, istaknuli kako će se novouspostavljeni CSEC truditi da, zajedno sa svim ostalim akterima, pomogne u kreiranju koraka i rješenja koja će pomoći BiH da uspostavi kapacitete za veći nivo cyber sigurnosne spremnosti, te da će se nastojati pozicionirati kao neutralna “go-to” tačka za sistematski odgovor na cyber incidente u BiH.

Tokom konferencije je rečeno kako se uskoro očekuje potpisivanje memoranduma o saradnji između CSEC-a i Ministarstva odbrane BiH, nakon što je ova procedura danas prolongirana zbog obaveza ministra.

* Ovaj članak je dopunjen kako bi se pojasnilo da zabilježeni broj napada predstavlja one na metu koju prati Centar.

Enes Hodžić