Suđenje

Peulić i ostali: Nalozi Peulića i Župljanina svešteniku iz Vrbanjaca

30. Septembra 2022.16:18
Na suđenju za zločine počinjene na području Kotor-Varoši, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako su optuženi Boško Peulić i Slobodan Župljanin tražili od njega da u selima pregovara o predaji naoružanja i puštanju zarobljenika, te kako su u župnoj kući pregovarali s vojnim predstavnicima iz Večića.

sudnica Suda BiHSud BiH. Foto: BIRN BiH

Adolf Višaticki kazao je da je bio sveštenik u Vrbanjcima, gdje su bili u blokadi od 11. juna 1992. godine. On je rekao da se često sastajao sa Župljaninom, koji je bio vojni komandant u Vrbanjcima i koji ga je više puta slao u Večiće da pregovara radi puštanja zarobljenika.

Svjedok je ispričao kako je jednom odveden iz kuće kako bi, sa još jednim sveštenikom i efendijom, tražio da se sahrani 80 mrtvih Srba, koji su, kako je naveo, izgleda ubijeni od Srba kada su pokušali da zauzmu Večiće. On je napomenuo da su Bošnjaci bili postavili odbranu u Večićima i da su se čvrsto branili.

Višaticki je rekao da je jednom pozvan s predstavnicima druge dvije konfesije i da im se obratio Peulić.

“Tražio je da agitiramo po selima da se preda oružje… Ako se ne preda, svim ću sredstvima dejstvovati… Ja sam već počeo dejstvovati”, prisjetio se svjedok Peulićevih riječi.

Dodao je da je saznao da je selo Hrvaćani već bilo granatirano.

Višaticki je govorio o upadima vojske u Vrbanjce, odvođenju stanovništva, te o ubistvima više od 30 ljudi u koloni. Naveo je da su njegova crkva i župna kuća opljačkane kada su drugi put napadnuti i vođeni u živi štit. On je kazao da je u njegovoj župi ubijeno oko 70 ljudi.

Svjedok se prisjetio susreta sa Peulićem kada je došla i delegacija iz Banjaluke.

“Rekao nam je da možemo napraviti spiskove onih koji žele otići”, kazao je svjedok, dodavši da je konvojem otišlo 1.700 ljudi.

Ispričao je kako ga je Župljanin slao u Večiće da traži predaju oružja, te kako se optuženi u župnoj kući sastao sa vojnim predstavnicima iz Večića. Nakon izvjesnog vremena, kako je dodao, kod njega je došao jedan Bošnjak iz Večića i rekao mu da kaže Župljaninu da žele napustiti selo, a da je vojska “nestala”.

Višaticki je to prenio Župljaninu, koji je “preduzeo radnje”. Svjedok je kasnije u Zagrebu sreo jednog mještanina Večića, koji mu je rekao da je oko 200 ljudi zaustavljeno u Grabovici i “smaknuto”, da je isto toliko poginulo u proboju, a da je izašlo njih 80-ak.

Vijeće je uvažilo zahtjev Odbrane da naknadno ispita ovog svjedoka, jer je dosta opširnije svjedočio u odnosu na iskaz koji su oni dobili.

Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću na teret je stavljen progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Svjedok Zvonimir Zih je kazao da je s Peulićem i Župljaninom bio u 122. brigadi, koja je kasnije preimenovana u 22. brigadu. On je rekao da je Peulić od marta 1992. bio komandant ove brigade sa sjedištem u Kneževu, ranije Skender Vakufu, a Župljanin i on komandanti bataljona.

Zih je naveo da je u ljeto 1992. formirana Taktička grupa tri, čiji je komandant bio vjerovatno Trivić. Na pitanje tužioca Mersudina Pružana da li je bilo koordinacije između Peulića i Trivića, svjedok je odgovorio da su koordinaciju vršile starješine iz korpusa, a da je Trivić bio u toj grupi. Kazao je da su Peulić i on u novembru 1992. prekomandovani u Derventu.

Na pitanja Odbrane, on je rekao da se Peulić kao oficir pridržavao svih propisa međunarodnog ratnog prava, uključujući i postupanje prema zarobljenicima. Tužiocu je kazao da ne zna da su u komandi u Kneževu bili zarobljenici.

Suđenje se nastavlja 28. oktobra.

Marija Taušan