Suđenje

Milunić i ostali: Pročitani iskazi svjedoka o ubistvima i paljenjima u Zecovima

30. Septembra 2022.16:14
U nastavku suđenja za zločine u prijedorskom selu Zecovi, Odbrana Boška Grujičića je pročitala iskaze svjedoka koji su govorili o akcijama u selima i ubistvima mještana u ljeto 1992. godine.

Spomen-ploča žrtvama iz Zecova. Foto: BIRN BiH

Odbrana je pročitala iskaze svjedoka Mustafe Hopovca i Namke Brdar, nakon što je Vijeće zaključilo da je njihov dolazak na sud naročito otežan.

Hopovac i Brdar su u iskazima u istrazi govorili o upadima vojske u Zecove i druga sela u junu i julu 1992. godine, ubijanju mještana i paljenju kuća.

Hopovac je naveo kako su vojnici zapalili kuću u kojoj su bili žene i djeca, koje je on sa drugima izveo nakon odlaska vojske. Naveo je veći broj mještana koje je pronašao mrtve, uključujući žene i djecu koje je ukopavao. Kazao je i da je vidio kako Srbi odvoze 200 do 300 leševa.

Svjedok je rekao da je bio u Teritorijalnoj odbrani i da se do novembra 1993. sa braćom i drugima skrivao po selima, u kućama i zemunicama, te da su oni ubili jednog srpskog vojnika, a da je više lica iz njegove grupe ubijeno u zasjedama. Naveo je da su na kraju uhvaćeni i odvedeni u policiju u Sanskom Mostu, a potom u Banjaluku, gdje su ispitivani i fizički zlostavljani.

Brdar je u iskazu takođe govorila o paljenju kuća, maltretiranju i ubistvima civila u Zecovima i zaseoku Brdari. Ona i svjedok Hopovac su kazali da su među vojnicima prepoznali Dragu Tintora, Miću Jurišića, Boru i Radovana Grbića, Radeta i Svetu Babića te druge. Jurišić je pred Sudom BiH osuđen na 11 godina zatvora, a protiv Tintora je postupak obustavljen jer je je preminuo.

Tužilac Izet Odobašić prigovorio je na zakonitost ovih iskaza, jer nije naznačeno gdje su oni uzeti. Kazao je da bi svjedoke pitao da li su oni vidjeli lica koja su počinila ubistva koja su opisivali.

Za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjenim u julu 1992. u Zecovima optuženi su Dušan Milunić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Ilija Zorić, Željko Grbić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, rezervne milicije i drugih formacija.

Odbrane su uložile i određene materijalne dokaze, a suđenje se nastavlja 14. oktobra.

Marija Taušan