Vijest

Zatražena disciplinska odgovornost za sudiju iz Livna zbog kašnjenja u izradi odluka

26. Septembra 2022.15:47
Ured disciplinskog tužioca (UDT) je u završnoj riječi zatražio disciplinsku sankciju za sudiju Općinskog suda u Livnu Olivera Badrova, zbog kašnjenja u izradi odluka te iskazivanja pojedinih predmeta završenim, dok je njegov punomoćnik zatražio da bude oslobođen odgovornosti po svim tačkama disciplinske tužbe.


Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić je rekla kako je Ured proveo 20 materijalnih dokaza, iz kojih nesumnjivo proizilazi da je Badrov počinio disciplinske prekršaje koji mu se stavljaju na teret. Badrovu se na teret, između ostalog, stavlja što je propustio da odluči o prigovoru na izvršenje trećeg lica u roku od dvije godine i deset mjeseci. Bojanić je kazala kako je Badrov poistovjećivao naredbe s rješenjem.

“Kod izvršnih predmeta, predmet se ne smatra završenim samim donošenjem rješenja o dozvoli izvršenja, nego se smatra završenim donošenjem i dostavom odluke o odbacivanju ili odbijanju izvršnog prijedloga, provođenjem izvršne radnje kojom se izvršenje dovršava ili obustavom izvršnog postupka”, rekla je Bojanić.

Podsjetila je kako je Badrov od 2014. godine radio na izvršnim predmetima, te da je 2012. donesen Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini, prema kojem je morao postupati, dodavši kako je propustio da otvara baze.

“Jedan predmet je iskazao završenim četiri puta, a trebao je jednom meritorno”, kazala je Bojanić, dodavši da je Badrov tokom disciplinskog postupka nepoštivanje zakona pravdao praksom koja ne može derogirati zakon, zatraživši da se sankcioniše.

Emir Karača, punomoćnik Olivera Badrova, u završnoj riječi se referisao na kašnjenje u prigovoru treće strane.

“Rok od 15 dana koji se spočitava ne počinje da teče od trenutka kada je podnesen prigovor od treće osobe, nego kada su se stekli uslovi da o prigovoru bude odlučeno”, rekao je Karača, podsjetivši kako je treća osoba odustala od prigovora na kraju, te da nije proizvedena nikakva šteta.

Karača je kazao kako je “dužnost sudije definisana zakonom, a ne pravilnikom o CMS-u”, dodavši kako se pod prekršajem podrazumijeva neopravdano odlaganje ročišta ili neosiguravanje procesnih uslova da ono bude održano.

“Učinili smo nespornim da po tačkama 13 do 17 nije bilo kašnjenja po donošenju odluka”, rekao je Karača, koji smatra da Badrov po svim tačkama optužbe treba biti oslobođen.

Predsjedavajuća Prvostepene disciplinske komisije Sanela Gorušanović-Butigan je kazala kako će odluka o disciplinskoj odgovornosti biti donesena u zakonskom roku.

 

Jasmin Begić