Suđenje

Milunić i ostali: Odbrana dokazuje zamjenu identiteta Radeta Grujčića

16. Septembra 2022.15:58
U nastavku suđenja za zločine u prijedorskom selu Zecovi, Odbrana Radeta Grujčića uložila je set materijalnih dokaza kojima nastoji pokazati da je došlo do zamjene identiteta.

Optuženi i advokati prilikom jednog od ranijih dolazaka na suđenje. Foto: BIRN BiH

U spis su uloženi dokazi iz matičnih knjiga optuženog i njegovih roditelja, kao i informacije da je na području Rasavaca bilo više lica s imenom Rade Grujčić.

“Odbrana ide na zamjenu identiteta osobe koja je optužena u ovom predmetu”, rekao je branilac Zoran Kisin.

Uloženi su i dokumenti kojima Odbrana nastoji dokazati da optuženi nije mogao ići u školu sa svjedokom Izetom Bačićem, kao i da nikada nije radio u “Autotransportu” iz Prijedora.

Za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjenim u julu 1992. u Zecovima optuženi su Dušan Milunić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Ilija Zorić, Željko Grbić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), rezervne milicije i drugih formacija.

Na poziv Odbrane Rajka Gnjatovića, saslušana su dva svjedoka koja su izjavila da je optuženi bio pripadnik Pete kozarske brigade, a ne Rasavačke čete.

Zdravko Polovina je kazao da je bio komandir voda veze u Petoj kozarskoj brigadi, a da je Gnjatović, koliko mu je poznato, u julu 1992. bio na lokalitetu Jaruge. On se prisjetio i susreta s Milošem Kovačevićem nakon rata.

“Pitao me kako je moguće da je Rajko uhapšen kada je bio kod njega u Jarugama, a poslije su otišli u Gradačac”, kazao je Polovina.

Na pitanja tužioca Izeta Odobašića, on je pojasnio da je u to vrijeme njegova jedinica odmarala i da je on bio u Bistrici, a Gnjatović u Jarugama. Prema njegovim riječima, na tom području nije bilo borbi.

Mladen Bilbija je rekao da je sa Gnjatovićem išao u školu u Rasavcima do petog razreda osnovne škole, a da poslije nisu imali mogućnosti nastaviti školovanje u Prijedoru.

Bilbija je naveo da je Gnjatović bio u Kozarskoj brigadi dok nije ranjen. Odbrana je uložila dokaz o ranjavanju optuženog u oktobru 1992.

Odbrana Uroša Grujčića kazala je da neće izvoditi dokaze.

Na nastavak suđenja, 30. septembra, ponovo će biti pozvana tri svjedoka Odbrana kojima u proteklom periodu nije mogao biti uručen poziv za su jer se, prema nekim informacijama, nalaze u inostranstvu.

Marija Taušan