Suđenje

Hadžić i ostali: Svjedok negirao da je rekao ko je učestvovao u napadu

15. Septembra 2022.12:13
Na suđenju za zločine počinjene u selu Čemerno (opština Ilijaš), svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine negirao je navode iz izjave koju je dao u istrazi, a u kojoj stoji da su u napadu učestvovale jedinice iz Breze i Kaknja te da je njima komandovao Džemal Hadžić.

sudnica Suda BiHSud BiH. Foto: BIRN BiH

Esad Solak je naveo da je bio komandir manevarske policijske jedinice u Brezi, a da o napadu na Čemerno nema direktnih saznanja.

“Ono što sam pročitao po portalima i novinama, to znam”, kazao je svjedok.

On je dodao da je u vrijeme napada znao samo da su haubice djelovale po Brezi i da ih je vojska “pobacala sa Čemernog”.

Tužilac Vladimir Simović podsjetio ga je da je u istrazi izjavio da mu je iz priča poznato da su u napadu učestvovali Odred “Sretno” iz Breze i Teritorijalna odbrana (TO) iz Kaknja, kojima je komandovao Džemal Hadžić. U iskazu je naveo da je jedinica iz Kaknja prošla kroz Brezu i da su bili prepoznatljivi po plavim džemperima.

“Ovaj dio, ko je izvršilac, ko je komandovao, nisam rekao… Garantujem da nisam rekao, jesam potpisao”, kazao je Solak.

Potvrdio je da mu je poznato da je i on bio vezan za ovaj predmet, ali da ne zna da je protiv njega obustavljena istraga, što mu je tužilac saopštio na ročištu.

Odbrana Hadžića rekla je da nema pitanja za svjedoka, prigovorivši na relevantnost njegovog iskaza.

Tužilaštvo BiH tereti bivše komandante i pripadnike Armije BiH, Teritorijalne odbrane, te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju, te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) u selu Čemerno.

Optuženi su da su 10. juna 1992. izvršili napad na Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine, što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Tužilac Simović namjeravao je da pročita iskaze dva preminula svjedoka, ali je Odbrana prigovorila na njihovu zakonitost. Braniteljica Sabina Mehić je kazala da je Vijeće ranije odlučilo da ne prihvati iskaz svjedokinje Stjepanije Trifković, jer zapisničar nije naveo ime i prezime kod otiska prsta svjedokinje, što je Kreho uvažila. Kod svjedoka Nenada Obradovića prigovoreno je da nedostaje potpis zapisničara, te je sudija sugerisala tužiocu da pronađe tu osobu.

Na današnjem ročištu u Vijeću je bilo četvoro sudija. Predsjedavajuća Minka Kreho je rekla da je novoimenovana sudija Tanja Curović postala stalni član Vijeća i da će prisustvovati ročištima dok se u potpunosti ne upozna s predmetom, kako bi zamijenila sudiju Enidu Hadžiomerović. Hadžiomerović je ranije zamijenila Halila Lagumdžiju, koji je imenovan za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Suđenje se nastavlja 13. oktobra.

Marija Taušan