Suđenje

Tužilaštvo traži ukidanje presude Malku Koromanu

6. Juna 2022.11:27
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je ukidanje prvostepene presude kojom je Malko Koroman, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) na Palama, oslobođen optužbi za zločine počinjene na području ove općine 1992. godine.

Malko Koroman s jednog od ranijih dolazaka u Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je u žalbi zatražilo od Apelacionog vijeća da ukine presudu ili da je preinači u osuđujuću. Odbrana je zatražila da se žalba Tužilaštva odbaci kao neosnovana.

Tužilac Seid Marušić naveo je da je u prvostepenoj presudi pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, kao i da je došlo do povreda odredaba krivičnog postupka.

“Presuda ne sadrži valjane razloge o odlučnim činjenicama. Vijeće nije obrazložilo protivrječne dokaze i nije navelo razloge zbog čega je nekima poklonilo vjeru”, kazao je Marušić.

Branilac Muhidin Kapo rekao je da ostaje kod navoda u pisanom odgovoru na žalbu.

Prvostepenom presudom Koroman je u januaru oslobođen optužbi za nezakonito zatvaranje bošnjačkih civila u SJB-u i fiskulturnoj sali, gdje su bili izloženi ubistvima, mučenjima i zlostavljanjima od aprila do septembra 1992. godine.
Kako je obrazloženo prilikom izricanja presude, za Vijeće nije sporno da su postojali objekti u koje su civili nezakonito zatvarani, ali da Tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo da je optuženi organizovao, naredio, pomagao i podržavao nezakonita postupanja.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku o žalbi Tužilaštva na prvostepenu presudu.

Marija Taušan