Vijest

VSTV: Zbog malog broja optužnica za ratne zločine, državne sudije ne mogu ostvariti normu

23. Marta 2022.15:40
Tokom drugog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) rečeno je da sudije Suda Bosne i Hercegovine koji rade na predmetima ratnih zločina ne mogu ostvariti normu zbog relativno malog broja optužnica u odnosu na broj sudija.

Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a. Foto: BIRN BiH

Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH, tokom podnošenja izvještaja o radu ove institucije za 2021. godinu ukazao je na problem norme za sudije na predmetima ratnih zločina, objasnivši da broj sudija trenutno ne mogu smanjiti zbog međunarodne podrške, ali i zbog Državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina.

“Norma sudija Suda BiH na Odjelu za ratne zločine je pet predmeta godišnje, norma tužilaca je četiri, od čega sva četiri mogu biti negativni”, kazao je Debevec, dodavši da je tokom 2020. godine ovaj sud zaprimio 16 optužnica, od kojih je 13 potvrđeno.

“Znači, svaki sudija bi morao imati 75 optužnica u jednoj godini da bi imao normu”, zaključio je Debevec.

Izvještaj o radu je predstavila i Gordana Tadić, bivša glavna državna tužiteljica, istaknuvši da je u 2021. godini Sud BiH na temelju optužnica ovog tužilaštva donio pravomoćne presude u 167 predmeta, od čega je osuđujućih bilo 155.

“U prošloj godini su podignute dvije optužnice za organizovanje i finansiranje terorističke grupe i posebno finansiranje terorističkih aktivnosti”, rekla je Tadić, dodavši da je Tužilaštvo podignulo 151 optužnicu za organizovani kriminal te da se za vrijeme njenog mandata krenulo u rad s predmetima “Memić” i ”Dragičević”.

Zekerija Mujkanović, predsjednik Tužilaštva Brčko distrikta BiH, kazao je da je tokom prethodne godine ovo tužilaštvo podignulo optužnice u 192 predmeta te da su sve potvrđene od strane Osnovnog suda Brčko distrikta.

Glavni tužilac Republičkog javnog tužilaštva RS-a Mahmut Švraka rekao je da je ova institucija tokom prošle godine po svim žalbama primila u rad ukupno 35 predmeta protiv 46 lica, od kojih se četiri odnose na krivična djela ratnih zločina.

Predsjednica Vrhovnog suda RS-a Vesna Antonić je, osvrćući se na rad na predmetima ratnih zločina, kazala da je svih 12 predmeta riješeno.

“Kad govorimo o predmetima korupcije i organizovanog kriminala, tu nemamo planove, nego nastojimo da ih rješavamo, i od 16 predmeta riješili smo devet. Od svih ovih predmeta samo se radi o dva predmeta visoke korupcije”, rekla je Antonić.

Vesna Stanković-Ćosović, predsjednica Vrhovnog suda FBiH, kazala je da se u odnosu na 2020. godinu u ovom sudu smanjivao ukupan broj predmeta u radu, te da se smanjio broj neriješenih i povećao broj riješenih predmeta.

Glavni federalni tužilac Munib Halilović je ukazao na trend drastičnog povećanja broja predmeta.

“Prošle godine smo imali povećanje od 132 optužnice iz oblasti korupcije. To je u odnosu na prethodnu godinu povećanje. Moram ukazati da je tu došlo do značajnog poboljšanja u radu”, rekao je Halilović.

Aida Trepanić