Suđenje

Dragičević i ostali: Nije postojao prostor i mogućnost pretpočinjavanja

4. Marta 2022.14:22
Na suđenju za zločine počinjene na području Višegrada, vještak vojne struke kazao je da, u materijalima koje je dobio, nije vidio dokument koji bi potvrdio pretpočinjavanje Interventne čete.
Luka Dragičević i ostali. Foto: Sud BiH

Martin Frančešević, koji je pozvan da u odgovoru na dokaze Obrane dâ pojašnjenje i tumačenje vještaka Radomira Keserovića, rekao je da je pretpočinjavanje jedna uobičajena vojna radnja kojom se jedna jedinica “izvlači” iz sastava komande te ide u potkomandu drugom komandantu za potrebe izvršenja vojnih zadataka.

Frančešević je kazao da među materijalnim dokazima nije pronašao interna naređenja za pretpočinjavanje Interventne čete iz Višegradske brigade u Goraždansku brigadu. Dodao je da se obično naređenja dostavljaju komandantima brigada, odnosno “starom” komandantu kojem pripada ta jedinica i “novom” komandantu kojem je ta jedinica data u potkomandu.

“S obzirom da nemamo naredbe od nadređenog […] ja ne vidim prostor i mogućnost za pretpočinjavanje”, rekao je Frančešević osvrćući se na slučaj “Štrpci”.

Dodao je da “novi” komandant može upravljati pretpočinjenom jedinicom onoliko koliko je to dozvoljeno od pretpostavljenog lica, kao i za zadatke za što se pretpočinjavanje dozvolilo.

Vještak je kazao da “matična” brigada tretira zločine počinjene tijekom “pauze”, a “novi” komandant ukoliko dođe do počinjenja zločina tijekom akcije.

“Ako i postoji pretpočinjavanje, ne znači da stari komandant nema odgovornost”, rekao je Frančešević objašnjavajući da je nadležnosti komandanta za kažnjavanje zločina uvjetovana brojnim čimbenicima.

On je kazao da je Osnovna škola, u koju su odvezena pritvorena lica, bila komanda jedne od brigada iz Višegradske brigade. Naveo je “i da je bilo pretpočinjenja” na komandantu Višegradske brigade da sprovede aktivnosti po neposrednom saznanju o zločinima.

Vještak je rekao da je 27. veljače 1993. godine nesporno trajao oružani sukob te da se morala poštivati Ženevska konvencija.

Luka Dragičević, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić i Miodrag Mitrašinović optuženi su za ubojstva 20 putnika u Višegradu otetih 27. veljače 1993. godine iz vlaka u Štrpcima.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandant Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. ožujak.

 

Teo Zorić