Vijest

BIRN BiH uručio VSTV-u 5.000 potpisa građana za transparentnije pravosuđe

28. Decembra 2021.13:43
Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) predala je potpise 5.000 građana Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) u peticiji za transparentnije pravosuđe. To je bila posljednja aktivnost projekta “Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu”, čiji su rezultati predstavljeni danas na konferenciji za novinare u Sarajevu.


Denis Džidić tokom konferencije za novinare. Foto: BIRN BiH

Direktor BIRN-a BiH Denis Džidić rekao je kako je posljednjih nekoliko mjeseci, tokom kampanje “Neka optužnice i presude budu javne”, prikupljeno 5.000 potpisa građana i građanki Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za transparentnije pravosuđe.

Kao organizacija i medij koji prati suđenja za korupciju na državnom i drugim sudovima, BIRN BiH predaje VSTV-u ove potpise i studiju slučaja o transparentnosti kako bismo potakli promjene za povećanje otvorenosti pravosuđa prema javnosti, kazao je Džidić.

“Projekat ima zagovarački element u kojem insistiramo da VSTV naloži svim tužilaštvima u BiH da optužnice za koruptivna djela budu dostupne javnosti”, pojasnio je Džidić i dodao da se novinari suočavaju s problemima da dobiju optužnice za koruptivna djela.

“Neke institucije to dostavljaju, neke ne, vrlo je teško pratiti kontinuirano kompleksna suđenja za korupciju bez tih optužnica. To su informacije koje onemogućavaju novinare da izvještavaju kako treba i onda, samim tim, javnost da ima pravilno razumijevanje tih procesa”, dodao je on.

BIRN BiH je na osnovu oko stotinu prijava uradio deset priča građana o problemima s kojima se suočavaju u pravosuđu, objasnio je Semir Mujkić, urednik BIRN-a BiH, dodavši da su ti tekstovi izazvali promjene i reakciju vlasti.

“Ljudi koji su se javljali sa svojim predmetima unutar pravosuđa, bilo da su u fazi istrage ili da je došlo do suđenja, bili su jako nezadovoljni, najprije koliko sve to dugo traje”, rekao je Mujkić i dodao kako su se i građani suočavali s nedovoljnom transparentnošću pravosuđa.

“Uradili smo deset priča s ljudima o konkretnim primjerima, gdje smo govorili o žirantima koji ne mogu da dođu do svoje pravde, o trudnicama koje nisu željele da prijave korupciju unutar zdravstvenih institucija jer nemaju povjerenje u sistem”, naveo je Mujkić.

Tokom trajanja projekta, BIRN BiH je pisao o neusvajanju Komunikacijske strategije VSTV-a, na kojoj je rađeno šest godina. Nakon objave teksta, VSTV je dokument stavio na dnevni red i BIRN BiH je učestvovao u prijedlozima za poboljšanje. Rezultat je usvojena Strategija.

Nedavno je na stranici Detektora objavljena i publikacija “Transparentnost pravosuđa: Pitanje dostupnosti optužnica i odluka iz krivičnih postupaka”, koju je za BIRN BiH izradila advokatica Jesenka Rešidović.

“Ona je, ustvari, napisala zašto s pravnog aspekta te optužnice trebaju biti javne i kako smo mi sada u situaciji jednog pravnog nonsensa u kojem vi kao novinar možete prisustvovati čitanju optužnice, ali ne možete na upit dobiti optužnicu”, kazao je Džidić.

Publikacija ukazuje da, prema propisima u BiH, optužnice moraju biti dostupne medijima i javnosti, kao i sudske odluke i transkripti sa suđenja, u obimu u kojem se ne radi o sadržajima za koje je bila isključena javnost.

BIRN BiH je također tokom ovog projekta pokrenuo kviz za građane da testiraju svoje znanje o slučajevima procesuiranja korupcije, koji im je ujedno dao informacije o procedurama i optužnicama za korupciju. – https://detektor.ba/kviz/.

U julu je pokrenuta i videokampanja za promoviranje transparentnosti u pravosuđu.

Uz podršku stotinu pojedinaca iz javnog života i organizacija, VSTV-u je BIRN BiH poslao stotinu (100) razglednica sa individualnim porukama u kojima se traži veća dostupnost informacija i transparentnost u radu pravosudnih institucija.

Projekat “Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu” BIRN BiH provodi uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao vodeći partner.