Suđenje

Malko Koroman: Izricanje presude zakazano za januar iduće godine

20. Decembra 2021.12:08
Odbrana Malka Koromana, optuženog za zločine počinjene na Palama, u završnoj riječi zatražila je od Suda Bosne i Hercegovine da ga oslobodi krivnje, te izjavila kako Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo počinjenje djela koja mu se stavljaju na teret.


Malko Koroman. Foto: BIRN BiH

Optužnica tereti Malka Koromana da je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Pale, u periodu od kraja marta do decembra 1992. godine organizovao i omogućio nezakonita hapšenja i zatočenja u zgradi policije i fiskulturnoj sali koja se nalazi u blizini, da nije poduzeo mjere kako bi zaštitio civile koji su protivpravno zatvarani, kao i da je, s pripadnicima vojske, organizovao i rukovodio napadom na selo Hrenovica i okolna mjesta.

Advokat Muhidin Kapo je u završnoj riječi kazao da Odbrana sa sigurnošću tvrdi da Tužilaštvo BiH nije van svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi kriv za zločine koji mu se stavljaju na teret.

“Tužilac u toku postupka nije dokazao nijedan element optužnice”, rekao je Kapo, dodavši da je iz sprovedenih dokaza jasno da optuženi nije počinio djela iz optužnice ni kao izvršilac ni kao saizvršilac.

Kapo je objasnio da optuženi Koroman nije znao niti prisustvovao izvršenju ikakvih zločina, samim tim ne može se dovesti u vezu s počinjenim zločinima. On je naveo da Tužilaštvo nije dokazalo postojanje širokog i sistematičnog napada, i nije dokazalo da je optuženi znao za napad, niti da je učestvovao u njemu.

Prema njegovim riječima, tačno je da su se “desila nekolika stradanja bošnjačkih lica na području Pala”, ali da na to nije mogao uticati Koroman.

Kapo je kazao da je optuženi, kao čovjek, mještanin i načelnik policijske stanice održavao sastanke s mještanima bošnjačke nacionalnosti o smanjenju kretanja, zbog njihove bezbjednosti, jer su se na Palama nalazile paravojne formacije koje je bilo teško kontrolisati.

On je Vijeću rekao da su zbog bezbjednosnih razloga ljudi napuštali Pale i da su uz zaštitu policije svi bezbjedno stigli na odredište.

“Niko nije prisiljen, niti je od ikoga zvanično zatraženo da napusti svoju kuću”, kazao je Kapo, kao i da je Krizni štab naredio predaju oružja, ali da optuženi nikada nikome nije naredio da preda opružje, te je nejasno iz kojih dokaza Tužilaštvo tvrdi da je optuženi naredio predaju oružja.

Dodao je da se cijela optužnica zasniva na dokazima Tužilaštva, a da ti dokazi idu u korist Odbrane.

Kako je naveo, Tužilaštvo pokušava jedinicu Rajka Kušića na svaki način da dovede u vezu s policijskom stanicom, iako je ova jedinica bila smještena oko dva kilometra od policijske stanice.

Rajko Kušić, bivši komandant Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je pred Višim sudom u Beogradu da je tokom rata u Bosni i Hercegovini naredio napade na civile nesrpske nacionalnosti u regionu Rogatice.

Kapo je rekao da Tužilaštvo nije dokazalo nad čijom se nadležnosti nalazila sportska dvorana.

Govoreći o napadu na Hrenovicu, u optužnici se svjesno pogrešno navodi da je optuženi organizirao napad i rukovodio ovim napadom, kazao je branilac. On je dodao da je sve dogovoreno mirno, a da su problemi nastali kada je otvorena paljba na policajce i tom prilikom su poginula dva policajca.

Koroman se, prema Kapi, našao u situaciji kako da objasni pogibiju policajca kada je stanovništvu tvrdio da neće biti nikakvih problema.

Branilac je naveo da su svjedoci bili saglasni govoreći da je optuženi spašavao i spasio civilno bošnjačko stanovništvo, te da im nikada nije bila upućena prijetnja da napuste svoje domove, već su ih zbog bezbjednosnih razloga samovoljno napustili.

Kapo je preložio donošenje oslobađajuće presude.

Sudskom vijeću obratio se i optuženi Koroman te rekao da se slaže sa završnom riječi svog advokata i da se nada da će Sud na osnovu dokaza donijeti odluku u njegovu korist.

Presuda je zakazana za 24. januar 2022. godine.