Suđenje

Peulić i ostali: O formiranju i organizaciji specijalne policije u Banjaluci

10. Decembra 2021.12:51
Na suđenju za zločine počinjene na području Kotor Varoši, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je formirana i organizovana specijalna jedinica policije u Banjaluci.

Sud BiH. Foto: Sud BiH

Živko Bojić rekao je da je bio šef krim-policije za opšti kriminal u Centru službi bezbjednosti (CSB) u Banjaluci. On je naveo da je u aprilu 1992. godine formiran specijalni odred milicije pri CSB-u i da su na to uticali politički organi.

Svjedok je kazao da je na čelu ove jedinice u početku bio Stevan Marković, koji je inače bio načelnik Sektora krim-policije. On je rekao da mu se Marković požalio da je na čelo jedinice postavljen mimo volje i da je dao ostavku.

Poslije toga, kako je dodao, specijalna jedinica se brojčano smanjila i imala je 40 do 50 pripadnika.

“Nakon Markovića, kad se jedinica smanjila, došao je rezervni oficir Lukić… Jedinica je pokupila dosta rezervista, sa vrlo malo aktivnih policajaca”, kazao je Bojić.

On je dodao da su u komandnom kadru ove jedinice bili Ljuban Ećim, koji je bio inspektor za strance, Zdravko Samardžija iz Državne bezbjednosti te Nenad Kajkut i još neki.

Svjedok je rekao da je bilo više razloga za osnivanje specijalne jedinice. Naveo je da je bila “poplava” dobrovoljaca i paravojnih jedinica i da je broj krivičnih djela višestruko uvećan. Osim toga, kako je dodao, trebalo je ići na ratišta.

Tužilac Mersudin Pružan puštao je dijelove snimka defilea specijalne jedinice održanog 12. maja 1992. u Banjaluci, na kojem su bili prisutni i visoki predstavnici vlasti Republike Srpske. Bojić je kazao da je tog dana možda bila i sjednica skupštine.

Bojić je ispričao da je u julu 1992. dva puta išao u Kotor Varoš na uviđaj povodom stradanja Milana Stevilovića iz vojne bezbjednosti i Stevana Markovića. Prema njegovim saznanjima, oni su išli s još nekim oficirima na pregovore u Večiće i stradali su u povratku.

“Likvidatori su čekali komandanta Peulića”, rekao je svjedok.

Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću na teret je stavljen progon na području Kotor Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant TO-a Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Svjedok Bojić je kazao da je u Kotor Varoši vidio neke pripadnike specijalne policije, a da mu je Zdravko Pejić iz Državne bezbjednosti govorio o krađama i njihovom nedoličnom ponašanju.

Svjedok je govorio i o cirkularnoj depeši Peulića, koju mu je dao pretpostavljeni i rekao mu da vidi šta će s tim. On je izjavio da je u depeši stajalo da su pripadnici rezervnog sastava policije iz Prijedora izvršili ratni zločin i na području Korićanskih stijena strijeljali više od 100 ili 150 ljudi.

Bojić je rekao da je u depeši stajalo da se radi o zoni borbenih dejstava, te da je došao u sukob sa pretpostavljenim i da je na kraju otišao iz policije.

Na pitanja Peulićevog branioca Miodraga Stojanovića, svjedok je rekao da su navodi iz Peulićeve depeše potvrđeni u kasnijim sudskim postupcima.

On se složio s braniocem da je tokom uviđaja pucano na njih iz pravca Večića i da su neke njegove kolege ranjene, a da je zasjeda bila namijenjena Peuliću. Na pitanja tužioca, Bojić je kazao da nije bio u Večićima i da je pucano s jednog brda prema Večićima.

Suđenje bi se trebalo nastaviti 21. januara.

 

Marija Taušan