Vijest

Travnik: Prezentirana prva međunarodna baza podataka o suđenjima za ratne zločine

29. Novembra 2021.11:44
Više od 600 pravosnažnih presuda za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije koje se odnose na više od 900 osuđenih objavljene su u online bazi podataka “War Crimes Trials Database Project”, koja je dostupna za javnost i čiji je cilj pomoći zemljama koje izlaze iz sukoba u procesuiranju ovih djela, te podsjećati da zločini mogu biti učinkovito spriječeni i sankcionisani.

Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS). Foto: BIRN BiH.

“Sada u bazi imamo 913 osoba, prikupili smo podatke sa 20 sudova među kojima su lokalni sudovi i Međunarodni tribunal u Haagu. Presude se odnose na 902 muškarca i 11 žena i ona (baza) je javno dostupna svima. Ono što smo čuli od naših međunarodnih partnera je da će naše iskustvo i rad doprinijeti drugim zajednicama i čitavom svijetu, na poboljšanju uvjeta života i razvoja zemalja koje su prolazile i prolaze slična iskustva kakva smo mi prolazili tijekom zadnjeg rata”, rekao je dr. Goran Šimić, dekan Fakulteta pravnih znanosti Univerziteta u Vitezu, koji je zajedno sa profesorom sa Univerziteta Waseda u Japanu osmislio i napravio bazu.

Cilj projekta je prikupiti, sistematizirati i prezentirati pravomoćne presude suđenja za ratne zločine donesene pred međunarodnim i domaćim sudovima čitavog svijeta. Prva faza se odnosi na podatke koji se odnose na pravomoćne presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i presude domaćih sudova za ratne zločine počinjene na području BiH tijekom oružanog sukoba 1992.–1995. Nakon toga, na isti način će se postupiti sa presudama sudova drugih zemalja.

Putem videolinka nazočnima se obratio i sudija Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.

“Ovo označava završetak ključne prve faze izrade baze podataka koja će činiti javno dostupnim sve presude vezane za ratne zločine koje je donio Međunarodni kazneni tribunal za bivšu Jugoslaviju pa i Mehanizam, njegov nasljednik, kao i presude domaćih sudova. Baza podataka već sačinjava jedan izvanredan novi resurs. U konačnici će ona sadržavati i suđenja i apelacijske presude sa svih suđenja za ratne zločine pred svim domaćim i međunarodnim sudovima. Stajat će kao dokument i javni dokaz da zvjerstva mogu biti učinkovito spriječena kad se međunarodna zajednica i drugi udruže u borbi za odgovornost. Ovo je jedan od najvažnijih doprinosa na polju međunarodne kaznene pravde”, rekao je Agius.

Pravomoćne presude za ratne zločine moraju biti jedan od lijekova društva, kazao je Ito Makoto, ambasador Japana u BiH.

“Stvarni mir se može postići jedino uz kontinuirane napore da postignemo pravdu. To je jako težak posao za koji treba vremena. To je zadatak međunarodnih i domaćih sudskih tijela. Presude koje su donesene ne bi trebale služiti samo da se donese rasterećenje porodica žrtava, nego moraju imati veliki značaj u smislu liječenja društva. Presude moraju biti dostupne akademicima, medijima i javnosti općenito. Stvaranje ovakve baze je veoma važno”, rekao je japanski veleposlanik.

Svoj doprinos transparentnosti djelovanja pravosuđa dat će i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), kazao je član ovog tijela Sanjin Bogunić.

“VSTV BiH kontinuirano radi na jačanju vladavine prava te postizanju veće transparentnosti rada pravosuđa BiH. To je i zahtjev Europske komisije naročito u predmetima u kojima postoji veliki interes javnosti. VSTV BiH je od OSCE misije u BiH preuzelo mapu ratnih zločina i redovno vrši njeno ažuriranje. Tako je od januara 2019. do danas u ovu mapu ukupno uneseno 65 sažetaka pravomoćnih odluka svih sudova u BiH. Baza sudskih odluka VSTV-a BiH sadrži preko 14.500 pretraživih sudskih odluka u njihovom integralnom obliku. Od marta ove godine ta baza je dostupna javnosti. Nastavit ćemo javnosti pružati informacije o pravosnažno okončanim predmetima ratnih zločina”, kazao je Bogunić.

Partneri na Projektu su Univerzitet Waseda iz Japana, UN Međunarodni rezidualni mehanizam za ratne zločine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”.

Baza je javnosti predstavljena u Travniku i dostupna je online.

 

Duško Pucar