Vijest

Obilježena mjesta stradanja u Bugojnu, Trnovu i Hadžićima: Znak da je nekom stalo i da empatija postoji

29. Novembra 2021.13:23
Mirovni aktivisti Inicijative “Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja” i Centra za nenasilnu akciju tokom mjeseca novembra obilježili su osam lokacija stradanja iz proteklog rata na području Trnova, Hadžića i Bugojna.

Hotel Treskavica, Trnovo. Foto: Inicijativa “Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja”

Iz Centra za nenasilnu akciju (CNA) su naveli da se radi o mjestima zatočenja i ubojstava u ovim gradovima koja do sada nisu obilježena. Dodali su da su zatočenici bili podvrgnuti nehumanim uvjetima, psihičkom, fizičkom i seksualnom zlostavljanju, premlaćivanjima i prisilnom radu.

U Trnovu je obilježena lokacija nekadašnjeg Hotela “Treskavica”, u kojem je, prema CNA, boravilo oko 100 zatočenika srpske nacionalnosti, od čega polovina žena i djece.

Goran Timotija, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Trnovo, kaže kako je važno za porodice žrtava da postoji organizacija koja obilježava i markira mjesta zatočenja, ne gledajući pri tome ko je kakve vjere i nacije.

“Kada se jedno mjesto obilježi to znači da je ono vidljivo, da neko ima empatiju ka onome šta se tu dešavalo, da postoji mogućnost da neko dođe tu i zapali svijeću, ostavi cvijeće i da se pomole za svoje bližnje”, govori Timotija.

Prema podacima CNA, Sud BiH je donio oslobađajuću prvostupanjsku presudu u predmetu Edhema Godinjaka i drugih optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Trnovo.


Hotel Mrazište, Hadžići (Igman). Foto: Inicijativa “Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja”

Iz CNA su saopćili da je na planini Igman, općina Hadžići, obilježena lokacija nekadašnjeg Hotela “Mrazište”, koje je bilo mjesto zatočenja osoba srpske i hrvatske nacionalnosti.

Prema saopćenju, upravu nad objektom imala je jedinica za posebne namjene “Zulfikar”, te da je do sada za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Dževad Salčin osuđen na dvije godine zatvora, dok predmet protiv Nedžada Hodžića “miruje” zbog bolesti i zdravstvenog stanja optuženog.

U Bugojnu je obilježen objekat nekadašnjeg motela “Akvarijum”, gdje je, kako kažu iz CNA, bilo zatočeno 46 osoba bošnjačke nacionalnosti, među kojima i nekoliko žena.

Član Udruženja logoraša Bugojno i bivši logoraš Vahid Karagić navodi da se još uvijek čeka da za ovaj logor odgovaraju nalogodavci.

“Vjerovatno će doći neke buduće generacije koje će hladnih glava o ovome pričati i razmišljati i uvidjeti da su ovdje činjenice i da istina nema tri-četiri lica”, govori Karagić.

Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene nad zatočenicima u “Akvarijumu”, nakon sporazuma o priznanju krivice, osudio Slavka Šakića na osam i po godina zatvora.


Gimnazija Bugojno. Foto: Inicijativa “Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja”

U Bugojnu je obilježeno pet objekata zatočenja bugojanskih Hrvata – nekadašnji Salon namještaja “Slavonija DI”, Gimnazija Bugojno, objekat Kloster časnih sestara – Marksistički centar, Osnovna škola “Vojin Paleksić” i nekadašnji objekat “BH banke” – a za zločine počinjene u njima, kako navodi CNA, do sada je osuđeno osam osoba na ukupno 36 i po godina zatvora.

Dalmir Mišković iz CNA kaže kako je obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja na području Bugojna, ali i cijele Bosne i Hercegovine, važno zbog izgradnje zdravog sjećanja u našem društvu.

“Važno je da mi ovom inicijativom dajemo glas onim mjestima stradanja i žrtvama koji su zaboravljeni i koji su predmet negiranja, jer u ovom slučaju ‘šutnja nije zlato’ nego je ona stvar koja proizvodi dugoročne i neželjene posljedice za nas”, govori Mišković.

Ovo je 17. akcija Inicijative uz podršku CNA koji su do sada obilježili 127 neobilježenih mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini.

Teo Zorić