Suđenje

Banjalučki inspektor osuđen zbog primanja mita

23. Novembra 2021.12:14
Okružni sud u Banjaluci nepravosnažno je osudio policijskog službenika Nenada Grujića zbog primanja mita tokom istrage na tri godine zatvora i novčanu kaznu od 3.000 KM, uz zabranu obavljanja službene dužnosti u trajanju od pet godina nakon pravosnažnosti presude.


Okružni sud u Banjaluci. Foto: BIRN BiH

Čitajući obrazloženje presude, sudija Okružnog suda Branimir Jukić je rekao da je nesporno dokazano da je Grujić kao policijski službenik počinio krivično djelo primanja mita a da bi zajedno sa ranije osuđenom Jelenom Florijan za tada osumnjičenog Branislava Vidića sastavio lažni izvještaj “koji će lakše pasti na Tužilaštvu”.

Grujiću je Sud izrekao i zabranu obavljanja službene dužnosti u trajanju od pet godina nakon pravosnažnosti presude, u šta se neće računati vrijeme provedeno u zatvoru. Prema nepravosnažnoj presudi, od Grujića će trajno biti oduzet i novac kojim je počinjeno krivično djelo primanja mita.

Radi se, kako je navedeno, o dvije stotine obilježenih novčanica od po 100 maraka koje su korištene u toku vršenja posebnih istražnih radnji a koje je Branislav Vidić, nekadašnji direktor banjalučkog Srednjoškolskog doma, Grujiću predao 18. februara 2020. godine ispred restorana “Sirano” u Banjaluci.

“Dokazano je, po mišljenju ovog suda, da je mito zahtijevano, a da je mito primljeno jeste nesporno jer je to snimljeno”, rekao je u obrazloženju presude sudija Jukić.

Jukić je dodao da je zakonom za ovu vrstu krivičnog djela predviđeno od dvije do deset godina zatvora, a da Sud smatra da je kazna od tri godine primjerena. Pojasnio je da nije bilo mjesta olakšavajućim okolnostima jer se radi o policijskom službeniku koji treba da štiti provođenje zakona, ali ni otežavajućim jer Grujić ranije nije osuđivan i u svojoj dugogodišnjoj policijskoj karijeri nema drugih krivičnih djela.

“Jasno je mišljenje Suda da nije bitno ono na čemu je optuženi zasnivao svoju odbranu u završnoj riječi, a to je ko je dužio predmet, da li on ili Jelena Florijan. Bitno je da se Nenad Grujić pojavljivao kao službeno lice tako da je Branislav Vidić pravilno mogao misliti da je i on uključen u rješavanje predmeta, što na kraju nije ni bitno. Bitno je da je tražen mito”, rekao je sudija Jukić u obrazloženju svoje presude.

Optužnicom Republičkog javnog tužilaštva Grujić je optužen da je, zajedno sa inspektorkom Jelenom Florijan, od Branislava Vidića, u toku istrage po prijavi protiv Vidića, zahtijevao i primio mito u zamjenu za sastavljanje po Vidića lakšeg izvještaja.

Grujić je u završnoj riječi tvrdio da nije logično da neko traži mito u fazi kada je izvještaj protiv Vidića, i to po njega nepovoljan, već bio gotov i spreman za slanje u Okružno tužilaštvo.

Branislav Vidić, tadašnji direktor Srednjoškolskog doma u Banjaluci, bio je pod istragom policije zbog prijava o zloupotrebi položaja prilikom zapošljavanja u Srednjoškolskom domu, ali i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava.

Izvještaj protiv Vidića nikada, zbog hapšenja inspektora Florijan i Grujić, nije poslan u Tužilaštvo.

Jelena Florijan ranije je sporazumno priznala krivicu i osuđena je na godinu dana zatvora. Ona je iskoristila zakonsku mogućnost otkupa kazne.

Na presudu izrečenu Grujiću postoji mogućnost žalbe.

 

Vladimir Kovačević