Vijest

Javnost bez uvida u ključne dijelove sjednice VSTV-a

10. Novembra 2021.17:23
Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) zatražili su prvog dana sjednice koja se održava u Banjaluci da Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije hitno riješi problem izbora novog direktora.

VSTV
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Foto: BIRN BiH

Vijeće je nastavilo raspravu započetu na prošloj sjednici o vršenju funkcije dužnosti direktora Arbena Murtezića nakon isteka mandata, za šta su dobili anonimno pismo.

Ova je tačka bila otvorena za javnost ali zbog tehničkih problema u prostorijama Vrhovnog suda Republike Srpske u kome se sjednica održava, novinari nisu mogli čuti sadržaj rasprave članova.

Na početku tačke, predstavnici Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju izvijestili su članove VSTV-a da je od Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije (CEST FBiH) traženo da dostave dodatnu dokumentaciju, da se vide zapisnici sa sjednica Upravnog odbora, kao i da je VSTV povukao pozitivno mišljenje na ponovno imenovanje Arbena Murtezića, kojem je još ranije istekao mandat.

Kako se moglo čuti tokom rasprave, Upravni odbor je prema dostavljenoj dokumentaciji održao niz sjednica elektronskim putem i bio je upoznat sa ranijim pozitivnim mišljenjem VSTV-a o Murtezićevom imenovanju, pa je pojedinim članovima bilo nejasno zašto Upravni odbor nakon konkursne procedure nije potvrdio imenovanje.

Prema dijelovima rasprave koja se mogla jasno čuti, u dokumentaciji je navedeno da je Murtezić imenovan na mjesto vršioca dužnosti u skladu sa Zakonom o CEST-u, mada je izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda rekao da Zakon u spomenutoj tački ne daje tu mogućnost, pa je nakon anonimne prijave koja je došla u VSTV-u odlučeno da se povuče saglasnost za imenovanje Murtezića.

Tokom rasprave, više puta su novinari bili onemogućeni da čuju stavove članova VSTV-a jer je prenos prekidan zbog tehničkih problema.

Kako je rečeno u stručnoj službi, problemi su izazvani padom internet signala koji je uticao i na pad sistema za prijenos koji se nalazi na serverima u SAD-u.

U jednoj od rijetkih razumljivih dijelova ove rasprave, članica VSTV-a Snježana Petković spomenula je i pitanje krivične odgovornosti Murtezića “jer se više od godinu i po dana potpisuje i predstavlja kao direktor CEST-a”.

“Po mom mišljenju, ovdje se zapetljalo sve što se moglo zapetljati. Upravni odbor je prekršio odredbe zakona, prekršio odredbe statuta. Ovaj kandidat je jedini kandidat za direktora CEST-a, a u toj fazi kao v.d. akte potpisuje kao direktor. Ja osnovano pitam može li postojati neka krivična odgovornost u kontekstu krivičnog djela falsifikovanja službene isprave. On se potpisuje stavljajući potpis ovlaštenja odnosno status koji nema”, kazala je Petković.

Vijeće je nakon toga usvojilo zaključak kojim se traži promptno rješavanje statusa odgovornih lica u ovoj instituciji.

Prema detaljima rasprave, slična situacija je i sa CEST-om Republike Srpske, gdje je za pojedine članove Vijeća također sporno imenovanje kandidata za direktorsku poziciju, pošto se nakon konkursne procedure saznalo da je protiv prvoplasiranog kandidata podnesena krivična prijava.

Tačke o razmatranju objavljivanja disciplinskih odluka u kojima su nositelji pravosudnih funkcija oslobođeni odgovornosti i zahtjev za odlaganje disciplinske mjere bili su zatvoreni za javnost.

Praksa VSTV-a do sada je bila da objavljuje samo disciplinske odluke u kojima je utvrđena odgovornost sudija ili tužilaca.

Na sjednici Vijeća danas se razgovaralo i o dopisu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je etički kodeks sudija i tužilaca u kojem stoji da oni ne mogu biti članovi izbornih komisija u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH.

Tokom rasprave o ovoj tački pojedini učesnici su ustrajavali na tome da se kodeks ne mijenja, posebno zbog činjenice da je sve veći broj prijava o neregularnostima tokom izbornog procesa, te bi samim tim to dovelo i do nepovjerenja u sudije i tužioce.

Na današnjoj sjednici raspravljalo se i o realizaciji planova rješavanja predmeta sudova od januara do septembra ove godine.

Kako je navedeno u informaciji, određeni broj sudova ima jako dobru realizaciju planova, dok određeni sudovi imaju realizaciju jedva preko 50 posto.

Prema toj informaciji, naslabije je rangiran Osnovni sud u Vlasenici koji ima realizaciju od 54 posto, a iza njega slijedi Osnovni sud u Čapljini sa 58 posto.

Istaknuta je i zabrinutost što Osnovni sud u Sarajevu, kao i Osnovni sud u Mostaru imaju također lošu realizaciju sa 70, odnosno 68 posto realizacije. Slična situacija je i sa kantonalnim sudovima u ova dva grada, sa 63, odnosno 73 posto realizacije.

Okružni sud u Bijeljini ima realizaciju od 55, dok je nešto bolji Okružni sud u Trebinju sa 70 posto.

U informaciji je također navedeno da sudovi najbrže rješavaju novije predmete, dok jako sporo rješavaju one starije, te je jedan od prijedloga bio i da VSTV traži od predsjednika sudova da u narednom periodu daju prednost rješavanju starijih predmeta.

Prema riječima članova VSTV-a, svi sudovi koji imaju realizaciju ispod 70 posto su u velikoj opasnosti da ne realizuju zadate planove, a tokom rasprave su se čule i konstatacije da se o ovoj tački dnevnog reda trebalo raspravljati mnogo ranije, a ne sredinom mjeseca novembra, kada su sudovi još imali vremena da reaguju.

Sjednica Vijeća se nastavlja u četvrtak.

Đorđe Vujatović