Đorđe Vujatović

Banja_Luka-1-e1628495049666-1280x720.jpg

23. Maja 2022.
U završnoj riječi na suđenju Tariku Hadžibegoviću, stručnom saradniku u Okružnom javnom tužilaštvu (OJT) u Banjoj Luci koji je optužen za krivično djelo “primanje mita”, tužilac Goran Glamočanin rekao je da je iz dosadašnjeg toka suđenja u potpunosti dokazano da je optuženi kriv za djelo koje mu se stavlja na teret, dok Odbrana smatra da činjenični opis ne odgovara biću krivičnog djela za koje je optužen te traži oslobađajuću presudu.

Okruzni-e1650543765213.jpg

21. Aprila 2022.
Okružni sud u Banjoj Luci potvrdio je optužnicu koju je 8. aprila protiv advokata Stojana Vukajlovića podiglo Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva zbog krivičnog djela “povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca u pomaganju”.