Vijest

Bilseni Šahman i Bakiru Dautbašiću smanjen iznos naknade štete

14. Septembra 2021.12:27
Državni sud donio je pravosnažne presude kojim je Bosna i Hercegovina dužna isplatiti Bilseni Šahman i Bakiru Dautbašiću naknadu nematerijalne štete za duševne bolove, povredu ugleda i časti, i strah tokom trajanja mjera zabrane, ali taj iznos je umanjen u odnosu na onaj iz prvostepenih presuda, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).


Bakir Dautbašić i Bilsena Šahman. Foto: BIRN BiH

Mirna Avdibegović, koja zastupa Bilsenu Šahman, potvrdila je da je Sud preinačio prvostepenu presudu i u određenom dijelu umanjio iznos koji Bosna i Hercegovina treba isplatiti Šahman.

BIRN BiH je ranije pisao da je Šahman, koja je oslobođena krivnje za ometanje rada pravosuđa, tužila BiH tražeći da joj se nadoknadi nematerijalna šteta zbog pretrpljenih duševnih bolova, povrede slobode, ugleda i časti, te straha koji su prouzrokovani neosnovanim pritvaranjem i mjerama zabrane. Tražila je da joj se isplati novčani iznos od 47.500 konvertibilnih maraka (KM).

Šahman je u pritvoru provela 26 dana, a nakon toga su joj bile određene mjere zabrane.

“Po tužbi Bilsene Šahman protiv BiH, dana 29. oktobra 2020. godine, donesena je prvostepena presuda kojom je tužena obavezna isplatiti tužiteljici na ime naknade nematerijalne štete iznos od 17.500 KM, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.967 KM. Na prvostepenu presudu je uložena žalba, po kojoj nije odlučeno, tek treba da se razmatra”, naveo je tada Sud BiH.

Bakir Dautbašić, također oslobođen krivnje za ometanje rada pravosuđa, po osnovu izgubljene koristi je tužbom protiv BiH tražio naknadu od oko 164.000 KM, koja se ogleda u razlici između primanja sekretara i ministra, odnosno pozicije na kojoj je bio i na kojoj je trebao biti.

Za naknadu nematerijalne štete po osnovu duševne boli Dautbašić je tužbom zatražio 17.550 KM. Dautbašić je 26 dana proveo u pritvoru, 12 dana u kućnom pritvoru i 190 dana su mu bile određene mjere zabrane.

“Po tužbi Bakira Dautbašića protiv BiH, dana 1. jula 2020. godine donesena je prvostepena presuda kojom je tužena obavezna tužitelju isplatiti na ime naknade nematerijalne štete iznos od 12.800 KM, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.232,69. Na prvostepenu presudu je uložena žalba po kojoj nije odlučeno, predmet je u radu”, navedeno je ranije u odgovoru BIRN-u BiH.

Dautbašićeva zastupnica Tatjana Savić je za BIRN BiH potvrdila da je preinačena prvostepena presuda, a dosuđeni iznos djelimično smanjen.

Šahman i Dautbašić su u decembru 2018. godine, u predmetu s Fahrudinom Radončićem i Zijadom Hadžijahićem, oslobođeni krivnje za ometanje rada pravosuđa vršenjem pritiska na svjedokinju Azru Sarić da promijeni iskaz u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu.

Lamija Grebo