Vijest

Formirana nova radna grupa za rad na Komunikacijskoj strategiji VSTV-a

9. Septembra 2021.16:09
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) usvojilo je Odluku o formiranju radne grupe za izradu Komunikacijske strategije koja će, kako je rečeno za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), razmotriti komentare i sugestije dostavljene na nacrt ovog dokumenta.


Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Foto: BIRN BiH

Nacrt komunikacijske strategije usvojen je na sjednici održanoj 23. i 24. juna 2021., a na njegovu izradu čekalo se duže od šest godina.

Nakon usvajanja, dat je rok od mjesec i po dana, u kojem su svi zainteresirani mogli dostaviti mišljenja, komentare i sugestije.

“Kada je riječ o sugestijama i komentarima, povratnu informaciju smo dobili od 19 pravosudnih institucija, od kojih su dvije institucije pružile komentare i sugestije, koje smo dobili i od BIRN-a BiH i Udruženja ‘BH novinari’, kao i od Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini”, saopćeno je iz VSTV-a.

Na sjednici je rečeno kako je preostalih 17 pravosudnih institucija dalo podršku usvojenom dokumentu.

Marjana Popović iz Kabineta Predsjedništva VSTV-a je kazala kako će jedan od zadataka ove radne grupe biti i osmišljavanje integriranja Komunikacijskog plana za oblast etike, integriteta i sprečavanja sukoba interesa.

Ovaj plan su predstavili predstavnici USAID-a na sjednici održanoj u julu ove godine.

Odlukom Vijeća, Sanela Gorušanović-Butigan, Željka Radović, Lejla Hadžić, Marjana Popović, Edisa Šikalo, Semir Horozović, Branislav Kolašinac i Amila Rahić imenovani su u formiranu radnu grupu.

Usvajanje Komunikacijske strategije bilo je najavljeno dva puta tokom 2020. godine, ali se to nije desilo, te je nakon usvajanja Nacrta rečeno kako će Komunikacijska strategija biti usvojena do kraja ove godine.

Ranijom analizom BIRN-a BiH je pokazano kako bi napori donošenja Komunikacijske strategije mogli biti poništeni ukoliko ona ne bude obavezujuća za sudove i tužilaštva. Iz VSTV-a su potvrdili kako ona neće biti obavezujuća.

Na današnjoj sjednici odobren je i angažman Marka Guthriea, stručnjaka u polju međunarodnog prava, na funkciju savjetnika za izradu Priručnika o procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH ispred Misije OSCE-a u BiH.

Nermina Kuloglija