Suđenje

Peulić i ostali: “Branioci ne mogu odgovarati za negiranje zločina kad brane optužene”

27. Avgusta 2021.17:26
Suđenje za zločine u Kotor-Varoši nastavljeno je nakon što je, na zahtjev advokata da se sačeka stav u vezi sa Zakonom o zabrani negiranja genocida i drugih zločina, Vijeće iznijelo stav da branioci ne mogu odgovarati za svoj profesionalni rad u odbrani optuženih.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Branilac Simo Tošić u pisanom podnesku podnio je zahtjev za odgađanje suđenja zbog novog Zakona, a njemu su se pridružili i advokati Nebojša Pantić i Miodrag Stojanović. Stojanović je rekao da čekaju da Advokatska komora i sud zauzmu stav o implikacijama Zakona na odbranu optuženih za ratne zločine.

Stojanović je zatražio stav Vijeća, navodeći da Zakon izaziva dosta nedoumica i da mu nije jasna njegova pozicija u ovom predmetu s obzirom da je u drugim presudama utvrđen zločin protiv čovječnosti u Kotor-Varoši. On je dodao da je stav Odbrane u ovom predmetu da negira zločin protiv čovječnosti, ali da ga ne poriče da bi podsticao na nasilje.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Vesna Jesenković je rekla da su u još jednom predmetu već zauzeli stav da odredba o zabrani negiranja ne može dovesti u pitanje odbranu.

Ona je napomenula da je zabranjeno negirati pravosnažne odluke u konkretnom predmetu, ali da rad branilaca niko ne osporava.

“Niti možete odgovarati za profesionalan rad. Nemate zapreke da dokazujete šta želite. Cilj je da branite vaše branjenike, a ne da negirate”, objasnila je Jesenković.

Na ovom ročištu saslušan je svjedok Teufik Fifić, koji je ispričao kako je sa braćom i brojnim drugim komšijama odveden iz naselja Kotor. On je naveo da je iz te grupe ubijeno 29 ljudi dok su ih vodili do bolnice, te na kraju u zatvor.

Fifić se prisjećao kako su usput izdvajani neki, među kojima njegov mlađi brat, i ubijani, te kako su pred bolnicom neki morali da kopaju grobnicu i takođe ubijani. Svjedok je naveo da je dovezen i kombi sa tijelima.

Naveo je da su u jednom trenutku postrojeni pred laboratorijom i da su ih udarali i bacali cjepanice na njih. Kazao je da mu je tada slomljeno rebro i da danas osjeća zdravstvene posljedice.

“Ja sam molio Boga da me ubiju da ne gledam šta se radi”, rekao je Fifić.

On je dodao da su preostali odvedeni u zatvor, gdje je proveo od 25. juna do 19. jula.

Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću na teret je stavljen progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant TO-a Kotor-Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Kao svjedok je saslušan i Trifko Buha, koji je kazao da je bio u Specijalnoj jedinici policije Centra službi bezbjednosti Banjaluka i da je radio u magacinu.

On je rekao da je s ovom jedinicom upućen u Kotor-Varoš radi uspostavljanja vlasti. Kazao je da je magacin bio smješten preko puta policijske stanice, a da je on tu boravio po nekoliko dana i vraćao se.

Izjavio je da bilo privođenja u policiju, jer je bilo nekih kod kojih je pronađeno oružje. Ispričao je kako je Specijalna policija išla u borbene akcije. U jednoj od akcija u Večićima, kako je naveo, bio je udaljen dva do tri kilometra sa kamionom sa logistikom.

Buha je nakon predočavanja iskaza iz istrage kazao da je moguće da je rekao da je vojska rukovodila akcijom.

Tužilac Pružan predočavao je veći broj videosnimaka o akcijama u Kotor-Varoši, a svjedok je prepoznavao pripadnike Specijalne policije. Potvrdio je da se na snimku o sahrani sedmorice radi o pripadnicima Specijalne policije, koji su bili u prvoj akciji na Večiće.

Na pitanja Odbrane, Buha se složio da kao magacioner nije imao dovoljno saznanja kako je funkcionisao lanac rukovođenja i komandovanja, kao i da se Specijalna policija nije oslanjala na resurse vojske.

Nije bilo vremena za saslušanje trećeg planiranog svjedoka, a sudija Jesenković je pozvala da se bolje planira rad kako se ne bi pravili bespotrebni troškovi i maltretirali svjedoci.

Nastavak suđenja je 10. septembra.

 

Marija Taušan