Vijest

Venecijanska komisija donijela preporuke i pozvala na brzo usvajanje Nacrta Zakona o VSTV-u

23. Marta 2021.14:58
Venecijanska komisija usvojila je Mišljenje o prijedlogu izmjena Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) naglašavajući kako izmjene i dopune trebaju biti temelj za izradu novog Zakona o VSTV-u jer izmjenama ne mogu biti riješena sva pitanja isticana u ranijim mišljenjima međunarodnih organizacija.


Vijeće Evrope. Foto: Wikimedia

Mišljenje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u usvojeno je na sjednici održanoj 19. i 20. marta, na osnovu komentara članova Komisije – Veronike Bilkove, Nicolaea Esanua i bivšeg člana Jamesa Hamiltona.

Hamilton je na sjednici uputio poruku bosanskohercegovačkim vlastima pozdravljajući Nacrt, uz naglasak da Venecijanska komisija očekuje sveobuhvatnu reformu.

“Podsjećam na dugo razdoblje otkako je posljednji Nacrt Zakona o VSTV-u podnesen Venecijanskoj komisiji i na kraju nije usvojen. Ova je reforma vrlo ograničena i bojimo se da se usvajanje ovih ograničenih izmjena i dopuna može iskoristiti kao izgovor da postupak ponovno dugo stagnira”, kazao je Hamilton u svom obraćanju.

Kako se u Mišljenju navodi, Nacrt zakona izrađen je kao kratkoročno rješenje, te se predlaže niz izmjena kojima je cilj rješavanje najhitnijih pitanja koja obuhvataju sukob interesa i transparentnost, disciplinske postupke za nosioce pravosudnih funkcija, sudsku reviziju odluka VSTV-a i smjenu članova VSTV-a.

“Venecijanska komisija podsjeća da Nacrt zakona koji se razmatra nije, niti mu je suđeno biti, novi sveobuhvatni pravni akt o VSTV-u, koji BiH u kontekstu procesa integracije u EU, namjerava usvojiti. Takav novi pravni akt trebao bi biti (…), u roku od godinu dana od stupanja na snagu Nacrta zakona, usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH”, navodi se u Mišljenju.

Povećanje transparentnosti VSTV-a i pravosuđa u širem smislu u Nacrtu je određeno sprečavanjem članova VSTV-a da se tokom mandata i godinu dana nakon njegovog isteka prijave i biraju na mjesta u državnoj službi i pravosuđu, uvođenjem obaveznog podnošenja godišnje izjave o imovini, te uspostavljanjem Jedinice za integritet u VSTV-u.

Iako je Venecijanska komisija pozdravila odredbu koja zabranjuje članovima VSTV-a da se u tom periodu prijavljuju ili biraju na upražnjena mjesta u pravosuđu, ističe kako nije jasno definirano šta znači prijava na upražnjena radna mjesta “viših državnih službenika”.

Također, primijećeno je da su situacije u kojima se članovi VSTV-a mogu naći u sukobu interesa Nacrtom opisane na prilično nejasan i općenit način, te da se navodi kako ih treba regulirati Pravilnikom Vijeća.

“Bilo bi poželjnije da se uredba nalazi u Nacrtu zakona nego u pukom internom instrumentu VSTV-a”, navodi se.

Ovim Mišljenjem je pozdravljeno uvođenje detaljnih pravila koja se odnose na obavezno prijavljivanje imovine nosilaca pravosudnih funkcija i njihovu dostupnost javnosti, te je pozdravljena uspostava Jedinice za integritet.

“Komisija ističe važnu ulogu koju će Jedinica za integritet imati u procjeni izjava o imovini, i stoga ukazuje na potrebu osiguravanja neovisnosti ove Jedinice i nužnosti uspostavljanja zaštitnih mjera kako bi se zaštitilo od mogućeg miješanja samog VSTV-a, te uprave Sekretarijata. S tim u vezi, Venecijanska komisija preporučuje da se pruže preciznija pravila o sastavu i radu Jedinice, uključujući ex ante [prethodne] provjere integriteta i prošlosti njezinih uposlenika, zajedno s učinkovitim zaštitnim mjerama, uključujući moguće vanjsko praćenje procesa zapošljavanja”, navodi se te dodaje kako se pozdravlja angažiranje stručnjaka sa savjetodavnom ulogom predviđeno Nacrtom.

Nacrtom zakona je disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija proširena i na članove VSTV-a, međutim iz Venecijanske komisije naglašavaju kako se funkcije sudaca i tužitelja razlikuju od funkcije članova VSTV-a, te kako je upitno u kojoj se mjeri disciplinski prestupi povezani s nosiocima pravosudnih funkcija mogu primijeniti na članove VSTV-a.

Zbog toga navode kako je potrebno izraditi listu disciplinskih prekršaja za nosioce pravosudnih funkcija i članove VSTV-a. Pored toga, potrebno je omogućiti podvrgavanje odluka VSTV-a sudskoj provjeri.

Kako se u Mišljenju navodi, ovim Nacrtom je izostavljeno rješavanje pitanja koja su više puta isticana u prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije i u drugim mišljenjima. Ta pitanja, kako se navodi, obuhvataju osiguravanje ustavnog statusa VSTV-a, uspostavljanje dvaju podvijeća u okviru VSTV-a; osiguravanje odgovarajuće zastupljenosti nesudskih organa u VSTV-u; osiguravanje da suci i tužitelji u VSTV-u ne dođu u poziciju da se nadglasavaju, preispitivanje etničkih kvota na izborima za VSTV, poboljšanje postupka imenovanja i ocjenjivanja sudaca i tužitelja, te pokretanje drugih reformi potrebnih za učinkovito i nepristrasno djelovanje pravosuđa u zemlji.

“Venecijanska komisija žali što bh. vlasti u dugom vremenskom razdoblju (2014.–2020.) nisu mogle otkloniti ove nedostatke koji jako utječu na cjelokupni pravosudni sistem i nastavit će ograničavati utjecaj i učinkovitost novopredloženog Nacrta”, navodi se u Mišljenju, te se dodaje kako se pretpostavlja da će sva pitanja biti riješena u novom sveobuhvatnom aktu o VSTV-u.

Mišljenje Venecijanske komisije izrađeno je na zahtjev Ministarstva pravde BiH, koje je u decembru 2020. godine Nacrt zakona uputilo na procjenu.

Nermina Kuloglija