Vijest

BiH za više od godinu dana nije ispunila nijednu preporuku UN-ovog Komiteta protiv torture

25. Januara 2021.17:13
Više od godinu dana nakon što je Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) zatražio isplatu naknade štete, besplatnu medicinsku i psihološku podršku i javno službeno izvinjenje preživjeloj žrtvi ratnog seksualnog nasilja, Bosna i Hercegovina još uvijek nije ispunila niti jednu odredbu ove odluke, saopćio je TRIAL International.


Ilustracija. Foto: BIRN BiH

U saopćenju TRIAL Internationala, zastupnika preživjele, navodi se da država, osim pravne, ima i moralnu obavezu za implementacijom odredbi UN-ovog Komiteta protiv torture, jer preživjelima “duguje konačno ozbiljan pristup po pitanju iznalaženja rješenja za ostvarenje prava”.

“Budući da je riječ o prvoj odluci ovog tijela protiv Bosne i Hercegovine, njena implementacija bi predstavljala značajan presedan za bolje i odgovornije postupanje spram žrtva ovog i drugih ratnih zločina. Umjesto toga, svjedočimo dugom i sporom procesu implementacije, gdje se nastavlja loša praksa nepoštivanja odluka međunarodnih tijela”, saopćeno je.

Lamija Tiro, pravna savjetnica organizacije TRIAL International, smatra da javno službeno izvinjenje predstavlja minimum koji Bosna i Hercegovina mora što prije ispuniti prema preživjeloj iz ovog predmeta, ali i drugim žrtvama ratne torture u državi.


Infografika TRIAL International

Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je u augustu 2019. pisala o revolucionarnoj odluci donesenoj dvije godine nakon što je osoba koja je preživjela ratno seksualno nasilje iz BiH, zastupana od nevladine organizacije TRIAL International, UN-ovom Komitetu protiv torture podnijela predstavku protiv Bosne i Hercegovine. Predstavka se odnosila na neuspjeh bh. vlasti da ispune Konvencijom preuzete obaveze i žrtvi ratnog seksualnog nasilja omoguće efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju, navodi se u saopćenju TRIAL Internationala.

Organizacija TRIAL International je 2020., uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se 26. juna obilježava širom svijeta, organizovala u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH ekspertski sastanak na kojem je pokrenuta diskusija o implementaciji odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) u kojoj je zatraženo od BiH javno izvinjenje i isplata štete žrtvi seksualnog nasilja.

UN-ov Komitet protiv torture je zaključio da je Bosna i Hercegovina prekršila svoje obaveze prema gospođi A., koja je 1993. godine pretrpjela silovanje.

Iz TRIAL Internationala ranije su saopćili da je pravna pomoć preživjeloj žrtvi ratnog seksualnog nasilja započela u krivičnom postupku pred Sudom BiH, što je rezultiralo time da je to bio drugi slučaj u kojem je, u junu 2015. godine, dosuđen imovinskopravni zahtjev u krivičnom postupku u BiH, u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka (KM). S obzirom da počinitelj nije imao imovine i da dosuđeni iznos nije bilo moguće naplatiti, izvršni postupak se nije mogao provesti do kraja.

Kako se navodi saopćenju, briga o žrtvama ratne torture često je prepuštena organizacijama civilnog društva.

“Poražavajuća je činjenica da pojedine žrtve, gledajući na dosadašnji tok implementacije ove i sličnih domaćih i međunarodnih odluka, neće ni doživjeti pravdu za vrijeme svog života”, upozorava TRIAL International.

 

Azra Husarić Omerović