Vijest

Za Šahman i Dautbašić isplata štete u iznosu većem od 30 hiljada KM

15. Decembra 2020.15:09
Državni sud je donio nepravosnažne presude kojima je Bosna i Hercegovina obavezna Bilseni Šahman isplatiti 17.500 KM i Bakiru Dautbašiću 12.800 KM za naknadu nematerijalne štete za duševne bolove, povredu ugleda i časti i straha tokom trajanja mjera zabrane, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Bakir Dautbašić i Bilsena Šahman. Foto: BIRN BiH

Bilsena Šahman, oslobođena krivnje za ometanje rada pravosuđa, tužila je BiH, tražeći da joj se nadoknadi nematerijalna šteta zbog pretrpljenih duševnih bolova, povrede slobode, ugleda i časti, te straha koji su prouzrokovani neosnovanim pritvaranjem i mjerama zabrane. Tražila je da joj isplati novčani iznos od 47.500 konvertibilnih maraka (KM).

Šahman je u pritvoru provela 26 dana, a nakon toga su joj bile određene mjere zabrane.

“Po tužbi Bilsene Šahman protiv BiH, dana 29. oktobra 2020. godine, donesena je prvostepena presuda kojom je tužena obavezna isplatiti tužiteljici na ime naknade nematerijalne štete iznos od 17.500 KM kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.967 KM. Na prvostepenu presudu je uložena žalba, po kojoj nije odlučeno, tek treba da se razmatra”, navodi se u odgovoru Suda BiH.

Bakir Dautbašić, također oslobođen krivnje za ometanje rada pravosuđa, po osnovu izgubljene koristi je tužbom protiv BiH tražio naknadu od oko 164.000 KM, koja se ogleda u razlici između primanja sekretara i ministra, odnosno pozicije na kojoj je bio i na kojoj je trebao biti.

Za naknadu nematerijalne štete po osnovu duševne boli Dautbašić je tužbom zatražio 17.550 KM. Dautbašić je u pritvoru proveo 26 dana, u kućnom pritvoru 12 dana i 190 dana su mu bile određene mjere zabrane.

“Po tužbi Bakira Dautbašića protiv BiH, dana 01. jula 2020. godine, donesena je prvostepena presuda kojom je tužena obavezna tužitelju isplatiti na ime naknade nematerijalne štete iznos od 12.800 KM kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.232,69. Na prvostepenu presudu je uložena žalba po kojoj nije odlučeno, predmet je u radu”, navedeno je u odgovoru BIRN-u BiH.

Šahman i Dautbašić su u decembru 2018. godine, u predmetu s Fahrudinom Radončićem i Zijadom Hadžijahićem, oslobođeni krivnje za ometanje rada pravosuđa vršenjem pritiska na svjedokinju Azru Sarić da promijeni iskaz u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu.

Donesene presude su nepravosnažne.

Emina Dizdarević