Suđenje

Keserović: Identifikacija na fotografijama

8. Decembra 2020.12:42
Vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine iznio je dodatni nalaz o identifikovanju Jasmina Keserovića, optuženog za ratovanje u Siriji.

Jasmin Keserovic. Izvor: Sud BiH
Jasmin Keserović. Izvor: Sud BiH

Vještak Dino Osmankadić je rekao da je Keserovića identifikovao na fotografijama koje su mu dostavili istražni organi, a koje je upoređivao sa nespornim fotografijama optuženog, koje su sačinjene nakon što je vraćen u BiH.

Osmankadić je kazao da je iz seta dostavljenih fotografija izdvojio četiri kao podobne za biometrijske analize. Rekao je da se na fotografijama vide i specifični ožiljci.

Vještak je dodao da je 15 fotografija bilo djelimično podobno zbog manjeg kvaliteta. Kako je objasnio, na tim fotografijama je moguće identifikovati optuženog na osnovu osnovnih karakteristika, ali nisu bile podobne za matematička mjerenja.

On je dodao da su na prikazanim fotografijama, osim Keserovića, i drugi ljudi, te ono što njega podsjeća na oružje, uniforme, kao i oklopna vozila.

Osmankadić je napomenuo da je vještačenje obavio pod pretpostavkom da su fotografije originalne, odnosno da na njima nije bilo “kozmetičkih izmjena”. Kazao je i da nije primijetio da su na njima vršeni bilo kakvi zahvati.

Odbrana je prigovorila na nalaz, osporavajući zaključke. Branilac Senad Dupovac je rekao da je vještak sam naveo da je ručno radio mjerenja i da nije imao softver za analizu.

Osmankadić je kazao da su ručna mjerenja jednako precizna, a u nekim slučajevima i preciznija, te da softver samo skraćuje vrijeme rada.

Vještak je na pitanje branioca odgovorio da su mu poznati “softver deepfake i faceswap” kojima se može nečije lice postaviti na drugu osobu.

Objasnio je da svi alati ostavljaju trag o obavljenim izmjenama. Dodao je da u nekim slučajevima i laici mogu vidjeti da je vršena manipulacija, dok postoji sofisticirana oprema kao što je ona koja se koristi u filmskoj industriji. Progame koje je spomenuo branilac nazvao je dječijim.

Keserović je optužen za pridruživanje stranim formacijama i podsticanje na terorističke aktivnosti.

Suđenje Keseroviću nastavljeno je uz izmjenu člana Sudskog vijeća, a stranke su se saglasile da nema potrebe ponovo izvoditi dokaze.

Za novog člana Vijeća postavljen je sudija Stanko Blagić umjesto Nenada Šelede, koji zbog bolesti više ne predsjedava Vijećem u ovom predmetu.

Nastavak suđenja je 17. decembra.

Marija Taušan