Vijest

VSTV: Devet od 14 prisutnih članova tražilo tokom diskusije ostavku Milana Tegeltije

3. Decembra 2020.16:18
Nakon razmatranja audiosnimka razgovora između bivše članice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Milijane Buhe i predsjednika ovog pravosudnog tijela, članovi Vijeća su, između ostalog, zaključili da Milan Tegeltija treba da razmotri mogućnost podnošenja ostavke, dok je devet od 14 članova tokom diskusije zatražilo njegovu ostavku.


Milan Tegeltija. Foto: BIRN BiH 

Za zaključak o razmatranju mogućnosti podnošenja ostavke na mjesto predsjednika glasalo je sedam članova, uključujući i predsjednika Tegeltiju, dok je sedam članova bilo protiv.

Na sjednici, kojoj je prisustvovalo 14 od ukupno 15 članova VSTV-a, zaključeno je da se Vijeće u ovom trenutku ne može izjasniti o odgovornosti predsjednika Tegeltije na osnovu u medijima objavljenog audiosadržaja, jer se ne može potvrditi njegova zakonitost i autentičnost. Kako je rečeno, od svih nadležnih organa traži se promptno i efikasno djelovanje u cilju zaštite pojedinaca i nezavisnosti pravosudnog sistema zbog nezakonitih snimanja i praćenja nosilaca pravosudnih funkcija kojima se narušava njihova sigurnost za zakonito i nezavisno donošenje odluka.

Na početku vanredne sjednice o “aktuelnoj situaciji”, odnosno o audiosnimku razgovora predsjednika Vijeća s bivšom članicom Buhom o imenovanju njene sestre u jedan od nižih sudova, Tegeltija je u svom uvodnom obraćanju kazao kako bi se na ovoj sjednici, osim o ovome, trebalo govoriti i o sigurnosnim problemima koji se odnose na praćenja i uhođenja nosilaca pravosudnih funkcija.

“Kao što ste mogli čuti iz medija u mojim obraćanjima, ja sam u cijelosti rekao da se radi o montiranom audiosadržaju, da on nije zakonit, niti autentičan, niti vjerodostojan”, kazao je Tegeltija.

Nakon njegovog obraćanja, devet od 14 prisutnih članova je tražilo njegovu ostavku.

Berina Alihodžić, koja je u uvodu naglasila da je ona “krivičar” po struci 38 godina, rekla je kako je nesporno da je ovo nezakonit snimak, ali da “ima potvrđena odluka i sudska praksa da se i ti snimci mogu upotrijebiti u javnom interesu”.

“Ja vjerujem u onaj snimak, to je moje pravo i moje mišljenje. Vjerujem da nije montiran”, kazala je Alihodžić, pojasnivši da bivša članica Vijeća zna šta je sukob interesa i da se ona ne bi sastajala da bi o tome raspravljala.

Dodala je da je zbog snimka poljuljan ugled institucije VSTV-a.

“Zbog svega ovoga, dosad ste bili častan čovjek, ja vas molim da podnesete ostavku”, rekla je Alihodžić u obraćanju Milanu Tegeltiji.

Sa istim zahtjevom se Vijeću obratila i Biljana Simeunović, koja smatra da rad VSTV-a nije dovoljno javan i transparentan.

“Afere vezane za Vijeće se u vašem mandatu nižu jedna za drugom”, kazala je Simeunović, dodavši kako se Tegeltija podnošenjem krivične prijave protiv zaposlenih ili povezanih s Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) zbog krivičnog djela “napad na ustavni poredak” poistovjetio sa institucijom Vijeća, a to nije isto.

Kako je Simeunović navela, osim ovog primjera imenovanja u pravosuđu na audiosnimku, njoj su poznata još dva slučaja, od kojih je jedan vezan za imenovanje glavnog tužioca Okružnog privrednog tužilaštva u Bijeljini.

“Ja sam imala saznanja da je Tegeltija obećao glavnom tužiocu da će ostati na toj funkciji”, rekla je Simeunović, dodavši da se ona prijavila na tu poziciju da se uvjeri u tok izbora.

Kako je navela, konkurs i dalje nije okončan, a glavni tužilac kojem je odavno istekao mandat još je na toj poziciji.

Simeunović je u zaključku svog obraćanja kazala da ukoliko Tegeltija ne podnese ostavku ili ukoliko Vijeće to ne bude tražilo, ona je spremna podnijeti ostavku.

Goran Nezirović je tokom diskusije rekao kako je velika vjerovatnoća da je audiosnimak koji je objavljen nezakonit, ali da je vrlo upitno da li se u dogledno vrijeme može utvrditi njegova autentičnost.

“Taj sadržaj je otišao u javnost i dodatno poljuljao povjerenje javnosti u ugled ove institucije i pravosudnog sistema”, kazao je Nezirović pojašnjavajući kako je ovaj snimak samo jedan element krizne situacije u kojoj se VSTV nalazi.

“Kao moralni i odgovorni čin, treba da podnesete ostavku. Što se tiče ostavke cijelog Vijeća, ja sam to predlagao prije godinu i po dana jer smatram da mi ne možemo vratiti povjerenje građana u ovu instituciji i sudski sistem”, rekao je Nezirović.

Sličan stav imala je i Sanela Gorušanović-Butigan, koja je kazala kako Tegeltija mora preuzeti odgovornost kao glavni čovjek Vijeća, na što je podsjetio i Selim Karamehić.

“Zbog moralnih razloga, predsjednik treba da odstupi s poziciije predsjednika Vijeća. Ako treba svi da idemo, i to onda”, rekao je Karamehić.

Ostavku Tegeltije tražili su i Amila-Mimica Kunosić i Monika Mijić.

Kunosić je kazala kako su istupi Tegeltije u javnosti doveli sve članove u poziciju da se pravdaju, navodeći pritom zadnje istupe predsjednika VSTV-a vezano za Treći godišnji izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti Misije OSCE-a u BiH.

“Posljednji vaš istup na izvještaj OSCE-a smatram da nije uredu i da je trebalo nakon tog izvještaja hitno sazvati sjednicu Vijeća gdje bismo raspravljali o svemu”, rekla je Kunosić, dok je Mijić istaknula kako je zabrinjavaju izjave glavnih međunarodnih partnera VSTV-a.

“Ovo Vijeće bi trebalo pozvati predsjednika u svjetlu svih ovih okolnosti i pogotovo narušenih odnosa s međunarodnim partnerima da razmotri mogućnost podnošenja ostavke jer će ovom Vijeću biti nemoguće dalje obavljati važne zadatke”, kaže Mijić, čije mišljenje je dijelio i Slavo Lakić, koji je kazao da je snimak javno objavljen i da to Tegeltija treba prihvatiti.

VSTV. Foto: BIRN BiH 

Tegeltija je u svom završnom obraćanju rekao kako su izjave članica Simeunović i Alihodžić bile “brutalne, ali i lažljive, neistinite i dovodile su javnost u zabludu”, nakon čega je objasnio da je konkurs za imenovanje glavnog okružnog tužioca u Bijeljini poništen.

Kako je kazao, i komentarisanje članice Simeunović o sadržaju krivične prijave, njene pravne kvalifikacije, predstavlja “direktnu interferenciju u predmet”, dok je za obraćanje članice Alihodžić rekao kako je to predstavljalo “držanje moralnih lekcija”.

O iznošenju stavova članova Vijeća o njegovoj ostavci, Tegeltija je kazao kako poziva članove da donesu zaključke, te će se on prema tome ophoditi.

“Mislim da kad se od čovjeka za kojeg tvrdite da je prema njemu počinjeno krivično djelo, kad je žrtva krivičnog djela, kad od čovjeka koji je žrtva tražite da odgovara zato što je žrtva, to je sekundarna viktimizacija. Ja neću da budem žrtva, nisam tražio nikakvu zaštitu”, rekao je Tegeltija.

Nakon njegovog obraćanja, Vijeću se obratio i holandski sudija Kees van der Weide, koji savjetuje VSTV. On je kazao kako mu je drago vidjeti da je većina članova Vijeća spremna da se suoči s realnošću, te da se nada da će Vijeće zaključcima pozvati na mjere.

Protiv davanja ostavke predsjednika Tegeltije bile su Željka Radović, Duška Bogojević i Jadranka Stanišić.

Radović je u svom obraćanju javnosti rekla kako ne može niti hoće da razgovara o nečemu što je pribavljeno na nezakonit način.

“Ako bih sebi to dozvolila, očekivati je da bih, kad uđem u sudnicu, o tome mogla razgovarati”, kazala je Radović, dodavši kako se treba razgovarati o sigurnosti VSTV-a, njegovih članova i svih nosilaca pravosudnih funkcija.

Bogojević je u svom obraćanju rekla kako ne može sebi da dozvoli da raspravlja o tome da li je predsjednik podoban da vrši svoju funkciju, kada tokom šest godina nije čula konkretne razloge šta je to Tegeltija uradio čime je povrijeđen integritet Vijeća, dok je Stanišić kazala kako raspravu smatra izlišnom budući da se pitanje povjerenja predsjednika raspravlja na osnovu “nečega što je pribavljeno nezakonito i nije dokazano”.

“Umjesto da se bavimo odgovornošću onih koji su na nezakonit način pribavili snimak, da li je on autentičan ili ne, mi se bavimo da li treba ukazati povjerenje nekome ko je dio dešavanja koja nisu dokazana”, rekla je Bogojević.

U raspravu na sjednici nije se uključio Mahmut Švraka.

Nermina Kuloglija-Zolj