Vijest

Zakazana statusna konferencija u predmetu protiv Ratka Mladića

28. Oktobra 2020.16:23
Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) je saopćio da je statusnu konferenciju u predmetu “Ratko Mladić” zakazao za 19. novembar ove godine.


Ratko Mladić tokom iznošenja žalbi. Izvor: MMKS

Prema saopćenju, posljednja statusna konferencija održana je 24. jula 2020. godine putem videokonferencije, te će i ovu konferenciju – zbog pandemije koronavirusa i ograničenja koja se odnose na pandemiju – po želji učesnici moći pratiti izvan sudnice, dok će Mladić imati mogućnost da joj prisustvuje u preuređenoj sudnici ili iz Pritvorske jedinice.

Predsjedavajuća Žalbenog vijeća Prisca Matimba Nyambe, koja će konferenciju pratiti putem videoveze, objasnila je da se, u skladu s pravilima Mehanizma, statusna konferencija mora održati u roku od 120 dana od posljednje statusne konferencije kako bi se “osobi u pritvoru koja čeka žalbenu odluku dala mogućnost da govori o pitanjima” koja uključuju njeno mentalno i fizičko zdravlje.

Mladićevi branioci ranije su isticali kako je on lošeg zdravstvenog stanja.

Prvostepeno vijeće Tribunala u Haagu je 22. novembra 2017. godine Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), osudilo na kaznu doživotnog zatvora nakon što je zaključeno da je kriv po deset od 11 tačaka optužnice – za genocid u Srebrenici 1995., zločine protiv čovječnosti u 15 bosanskohercegovačkih općina, progon, istrebljivanje, ubistva, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

Jedina tačka optužnice za koju Mladić nije proglašen krivim jeste ona za genocid u šest općina.

Žalbama na ovu presudu, koje su nakon odlaganja iznesene 25. i 26. augusta ove godine, Odbrana je tražila oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice, dok je Tužilaštvo zatražilo da se proglasi krivim i za genocid u još pet općina.

Tokom suđenja Mladiću, koje je počelo u maju 2012. godine, kada je Tužilaštvo dalo uvodnu riječ, saslušano je 169 svjedoka Optužbe i 208 svjedoka Odbrane, u spis su uvedene i pisane izjave više od 200 svjedoka, a prihvaćeno je skoro 10.000 dokaznih predmeta.

Konačna presuda u ovom predmetu se očekuje u prvoj polovini naredne godine.